Menu

Studio Program

Studio Program er Art Hubs halvårlige, internationale residency for upcoming, professionelle billedkunstnere.

Studio Program faciliteter udvalgte kunstneres research og produktion af nye værker i partnerskab med Statens Værksteder for Kunst og tilbyder et acceleratorforløb, der både søger at udvikle den enkeltes internationale netværk og understøtte tværfaglige udvekslinger og relevant kunstnerisk udvikling. Herunder finder du en oversigt over nuværende og tidligere residenter.

Art Hub : supports emerging contemporary art and ideas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12