Menu
Close up of images with text exhibited
Tilbage til kalenderoversigten

NAARCA :

AHC x Astrid Noacks Atelier : Artist talk : Rikke Luther

27. november 2023 17.00 - 18.00
Astrid Noacks Atelier Rådmandsgade 34, 2200 København N

Mandag d. 27. november kl. 17 er der artist talk i Astrid Noacks Atelier med Rikke Luther, som fortæller om de omfattende problemstillinger, hun forsøger at kortlægge og omdanne til film i relation til arbejdet med The Ocean-Lands: Mud Within the Earth System.

OM UDSTILLINGEN
Mud in the Earth System er Rikke Luthers udstilling i Astrid Noacks Atelier (ANA), som er en del af Rikke Luthers post.doc.-projekt, som Art Hub Copenhagen er værtinstitution for, og også en del af Rikke Luthers deltagelse i NAARCA - et skotsk-nordisk samarbejde, som AHC er partner i - der arbejder for at skabe langsigtede samarbejder om forskning, institutionelle forandringer og offentlig uddannelse med fokus på klimaindsatsen.

Mud in the Earth System følger op på og videreudvikler Rikke Luthers The New Mud, der blev vist i ANA i 2021. I første udstilling belyste Luther gennem en række researchbaserede værker, hvorledes nyt uforudsigeligt vejr foranlediget af klimaændringer – der relaterer sig til menneskelige aktiviteter – skaber nyt uforudsigeligt mudder. I denne anden udstilling fortsætter Luther sine langstrakte undersøgelser af mudderets bevægelser.

Udstillingen omfatter dels nye tekstiler, stills og researchmateriale fra Luthers igangværende arbejde i relation til det praksisbaserede kunstneriske forskningsprojekt The Ocean-Lands: Mud Within the Earth System. Dels et værk fra det tidligere projekt Concrete Aesthetics: From Universal Rights to Financial Post Democracy (2017- 2021). Det nye værk, der undersøger mudder i Island, Grønland, Svalbard og havlandskabet fra et Gotlandsk perspektiv, har fokus på det sociale og politiske, på acceleration og de effekter mudderbevægelser har i landskabet – i geosfæren og biosfæren.

I årtusinder har statisk mudder muliggjort kulturelle udvekslinger på tværs af juridiske grænser. Stigende globale temperaturer resulterer nu i deres bevægelse. Afsmeltende gletsjere og indlandsis resulterer i mudder. Gamle mudderflader og sumpe generobrer plads efterhånden som menneskelig bosættelse aftager. Permafrost smelter og synker, jordskred finder sted, søer trækker sig tilbage og deres søbunde falder sammen. Svulmende mudder glider mod havene og hjælper med at lette de stadig mere forvanskede cirkulationer af Jordsystemet.

Som en del af et mere omfattende forsøg på at etablere et nyt etisk og æstetisk offentligt sprog, der kan kommunikere krisen i Jordsystemet, udforsker udstillingen således de socialorganisatoriske effekter af mudder i bevægelse samt de bio-kommunikative effekter af mudder under forandring.

~

Rikke Luther: Mud in the Earth System

3. november - 3. december 2023

Artist talk: 27. november kl. 17.00

Astrid Noacks Atelier

Rådmandsgade 34

2200 København N

Læs mere her: https://astrid-noack.dk/

~

AHC : gives time, space and voices to artistic experimentation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12