Menu
Tilbage til kalenderoversigten

Guilt and Debts :

Becoming Nipituut! : Talk : Aqqalu Berthelsen & Julie Edel Hardenberg

30. november 2022 17.00 - 19.00
Art Hub Copenhagen Halmtorvet 27, 1700 København V

BECOMING NIPITUUT!

Musiker, DJ og komponist Aqqalu Berthelsen, også kendt som Uyarakq, vil tale med billedkunstner Julie Edel Hardenberg om at blive nipituut, om at bryde den koloniale stillegørelse og de-kolonialisere/ sig selv i konteksten af Kalaallit Nunaat og Norden.

De to vil på på tværs af generationer udveksle erfaringer om at være født og opvokset i Nuuk skabt efter et dansk (kolonialt) forbillede. Udgrænsningen af det indigene fra både samfundet og kroppen spiller en afgørende rolle i begge deres praksisser, som udfordrer hvordan det fremmedgørende er blevet familiært og det familiære fremmedgjort. Med afsæt i udvalgte værker kredser om spørgsmålene: Hvordan centrerer man det marginaliserede? Hvordan reclaimer man det indegene? Hvordan gør man det uhørte hørt?

Hardenberg og Berthelsens bidrog begge til udstillingen New Red Order Presents: One if by Land, Two if by Sea, der i sommer blev vist på Kunsthal Charlottenborg.  Udstillingen forbandt kunstnere og værker fra forskellige steder i verden fra Kalaallit Nunaat og Sápmi til Hawaii, i en kritisk og humoristisk undersøgelse af indegene fortider, nutider og fremtider.

~

Det er gratis at deltage i talken, men vi anbefaler, at man sikre sig en plads ved at hente en gratis billet her.

Talken er på engelsk.

~

TILBLIVELSER

Without the begin of word

grist in a grind and pound of together

in absence of a past mortared with

                                                               apart

the harsh husk of a future-present begins

(M. NourbeSe Philip)

Tilblivelser er en talk-serie der præsenterer kunstnere og forskere, hvis praksisser undersøger, forstyrrer og skubber imod kolonialismens effekter. Serien udfolder gestusser, der kan forstås som “acts of becoming”, for at citere kunstneren Grada Kilomba. Her tager de, som den koloniale historie har gjort “andre”, til genmæle, og tilblivelse gøres mulig i udsigelsens handling og kiler sig vej ind i det Vestlige paradigmes historieskrivning, forestillinger og følelsesregistre.

Serien resonerer med det voksende krav om historisk genoprejsning, og med begæret efter at lade andre erfaringer, former for viden og sensibilitet gribe ind i vores måde at indrette og være i verden.

Tilblivelser er en del af programmet Guilt and Debts.

AHC : gives time, space and voices to artistic experimentation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12