Menu
Tilbage til kalenderoversigten

Testing Ground :

Prekær filmpraktik #2

20. april 2001 16.00 - 17.30
Art Hub Copenhagen Halmtorvet 27, 1700 København V

Under titlen Prekær filmpraktik afholder billedkunstnerne Eva la Cour, Mia Edelgart og Joen Vedel en række arrangementer i Art Hub, der på forskellig vis vil undersøge live-redigering som kunstnerisk metode og prekær form for filmpraksis.

Det andet nedslag i undersøgelsen finder sted tirsdag den 20. april kl. 16, hvor Eva la Cour og Joen Vedel inviterer publikum til at overvære en live-redigeret, visuel meditation over udfaldet af det første arrangement, som fandt sted tirsdag den 13. april, hvor filosoffen Walter Benjamins historiefilosofiske teser blev læst og diskuteret sammen med en håndfuld inviterede læsere.

I dette andet arrangement er det kun Joen Vedel og Eva la Cour, som er fysisk til stede i Art Hub, mens live-redigeringen vil anvende live-transmitteret materiale, som er tilgængeligt online via nyhedsportaler, YouTube og databaser. Mens billedsiden, genereret under det første arrangement, var begrænset til kroppe, kameraer og klippeudstyr hos Art Hub, er udfaldet denne gang mere visuelt orienteret med associative indfald og intuitive sammenkædninger.

Joen Vedel og Eva la Cour arbejder begge med live-redigering i deres billedkunstneriske forskning og er begge optagede af Benjamins begreb om tid i forhold til spørgsmål om medierede blikke og kolonialitet.

~

Arrangementet kan opleves online på Art Hubs website tirsdag den 20. april kl. 16.

MERE OM PREKÆR FILMPRAKTIK

Med denne serie ønsker billedkunstnerne Eva La Cour, Mia Edelgart og Joen Vedel at bruge live-redigeringen som metode til at italesætte spørgsmål om repræsentation, historicitet, temporalitet og teknologisk agens i træning og ‘pleje’ af affektiv sensibilitet og opmærksomhed. Live-redigering er en form for filmisk praksis, hvor billedforløbet ikke er indordnet et allerede fastlagt narrativ og tidslig struktur, men derimod performes frem foran et publikum i nye kombinationer af live-optagelser eller eksisterende materiale. Således åbner live-redigering for nye konstellationer mellem tænkning og billede, arkiv og social proces. Som et performativt og situeret filmisk udtryk møder filmens teknologiske betingelser og visuelle udtryk her kroppe, tid, og rum.

OM TESTING GROUND

Prekær Filmpraktik er en del af Art Hubs programserie Testing Ground, som er en ’testplads’ for kunstneriske forskere, der ønsker at afprøve idéer og metoder i praksis. Det er et forum, hvor den kunstneriske proces kan møde og afprøves overfor et publikum eller over for fagfæller. Her kan kunstnere kvalificere relevante temaer og dele deres undersøgelser i et nyt, eksperimenterende rum, der befinder sig mellem den akademiske og kunstneriske praksis, mellem atelier og udstillingsrum.

AHC : gives time, space and voices to artistic experimentation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12