Menu
Billede fra GROFS1-ekspedition (GLOBE Institute, Section for Geobiology), Kangerlussuaq, Grønland, 2023
Tilbage til kalenderoversigten

NAARCA :

Rikke Luther: Mud in the Earth System

3. november 2023 18.00 - 20.00
Astrid Noacks Atelier Rådmandsgade 34, 2200 København N

Mud in the Earth System er Rikke Luthers kommende udstilling i Astrid Noacks Atelier (ANA), som er en del af Rikke Luthers post.doc.-projekt, som Art Hub Copenhagen er værtinstitution for, og også en del af Rikke Luthers deltagelse i NAARCA - et skotsk-nordisk samarbejde, som AHC er partner i - der arbejder for at skabe langsigtede samarbejder om forskning, institutionelle forandringer og offentlig uddannelse med fokus på klimaindsatsen.

Mud in the Earth System følger op på og videreudvikler Rikke Luthers The New Mud, der blev vist i ANA i 2021. I første udstilling belyste Luther gennem en række researchbaserede værker, hvorledes nyt uforudsigeligt vejr foranlediget af klimaændringer – der relaterer sig til menneskelige aktiviteter – skaber nyt uforudsigeligt mudder. I denne anden udstilling fortsætter Luther sine langstrakte undersøgelser af mudderets bevægelser.

Udstillingen omfatter dels nye tekstiler, stills og researchmateriale fra Luthers igangværende arbejde i relation til det praksisbaserede kunstneriske forskningsprojekt The Ocean-Lands: Mud Within the Earth System. Dels et værk fra det tidligere projekt Concrete Aesthetics: From Universal Rights to Financial Post Democracy (2017- 2021). Det nye værk, der undersøger mudder i Island, Grønland, Svalbard og havlandskabet fra et Gotlandsk perspektiv, har fokus på det sociale og politiske, på acceleration og de effekter mudderbevægelser har i landskabet – i geosfæren og biosfæren.

I årtusinder har statisk mudder muliggjort kulturelle udvekslinger på tværs af juridiske grænser. Stigende globale temperaturer resulterer nu i deres bevægelse. Afsmeltende gletsjere og indlandsis resulterer i mudder. Gamle mudderflader og sumpe generobrer plads efterhånden som menneskelig bosættelse aftager. Permafrost smelter og synker, jordskred finder sted, søer trækker sig tilbage og deres søbunde falder sammen. Svulmende mudder glider mod havene og hjælper med at lette de stadig mere forvanskede cirkulationer af Jordsystemet.

Som en del af et mere omfattende forsøg på at etablere et nyt etisk og æstetisk offentligt sprog, der kan kommunikere krisen i Jordsystemet, udforsker udstillingen således de socialorganisatoriske effekter af mudder i bevægelse samt de bio-kommunikative effekter af mudder under forandring.

~

Rikke Luther: Mud in the Earth System
3. november - 3. december 2023
Fernisering fredag den 3. november kl. 18.00-20.00

Astrid Noacks Atelier
Rådmandsgade 34
2200 København N

Læs mere her.

~

OM RIKKE LUTHERS FORSKNING
AHC er kunstnerisk værtsinstitution for Rikke Luthers praksisbaserede post-doc med titlen Ocean-Lands: Mud in the Earth System. I projektet undersøger Luther de nye ‘mud-scapes’ i Island, Grønland og Danmark med fokus på de sociale, politiske og biokemiske konsekvenser af deres bevægelse.

I årtusinder har statisk mudder faciliteret kulturelle udvekslinger på tværs af juridiske grænser. Den globale opvarmning sætter det i bevægelse. Smeltende gletschere og indlandsis resulterer i mudder. Antikke mudderområder og sumpe generobrer, plads i takt med at mennesket fortrækker. Permafrost smelter og synker; jord skrider, søer trækker sig tilbage, og deres breder kollapser. Voksende mudder glider mod havet og hjælper med at facilitere den stadig mere forvansket cirkulation af jordsystemet.

Projektet undersøger ‘The Social-Organisational Effects of Ocean-Land Muds in Motion’ og ‘The Bio-Communicative Effects of the Ocean-Land Muds in Transition’ som en del af et større forsøg på at opbygge et nyt etisk og æstetisk offentligt sprog, der er i stand til at kommunikere krisen i jordsystemet. Luthers post-doc er akademisk forankret hos Research Centre on Ocean, Climate, and Society (ROCS) og Center for Macroecology, Evolution and Climate, begge ved Københavns Universitet. Hendes samarbejde med AHC vil føre til en publikation om ”ocean lands and moving muds”, forventet i 2024.

MERE OM NAARCA
Nordic Alliance of Artists’ Residencies on Climate Action, NAARCA, er udviklet og ledet af Cove Park (Skotland) og Saari Residence (Finland). Projektet har til formål at bygge et langsigtet samarbejde mellem Skotland og de nordiske lande omkring de for vor tid mest presserende globale spørgsmål. Samarbejdet er baseret på de geologiske, klimatologiske, historiske og sproglige ligheder, der forener regionerne, og er udgangspunktet for et permanent, ekspansivt og holistisk netværk af radikalt samarbejde.

Nordic Alliance of Artists’ Residencies on Climate Action forener Cove Park (Skotland) og Saari Residence (Finland), Artica Svalbard (Norge), Art Hub Copenhagen (Danmark), Baltic Art Center (Sverige), og Skaftfell – Center for Visual Art (Island) i et samarbejde om forskning, institutionelle forandringer og offentlig uddannelse omkring klimaindsatsen. Alliancen samledes første gang 1.-3. november 2021 i Cove Park. Dette møde skabte grundlaget for de fremtidige samarbejder, projekter, kommissioner, residencies og arrangementer.

NAARCA’s indledende 3-års program har modtaget generøs støtte fra Kone Foundation and Nordic Culture Fund.

Læs mere om samarbejdet her.

AHC : gives time, space and voices to artistic experimentation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12