Menu

Fokusområder

Art Hub Copenhagen er en platform for den nordiske og internationale samtidskunstscene. Et tværfagligt samlingssted, hvor den unge billedkunst udvikler sig, møder andre videnfelter og nye publikummer. Art Hub Copenhagen har tre primære fokusområder:

Artistic Production & Development

Et helt centralt fokus for Art Hub Copenhagen er at fremme perspektiverne for den yngre samtidskunstscene. Art Hub Copenhagen er først og fremmest til for at støtte unge, spirende billedkunstnere i deres praksis og hjælpe til med at etablere internationale og tværdisciplinære netværk og horisonter.

Den ambition udfolder institutionen blandt andet en række forskellige residencyprogrammer og programspor, der tilbyder grupper af professionelle kunstnere, kuratorer og andre kunstnerisk udøvende en professionel platform for kunstnerisk udvikling, produktion, sparring, netværksdannelse og formidling.

Læs mere om de enkelte programspor her.

Luk
Art & Research

Kunstnerisk forskning vinder stadig større opmærksomhed og interesse, men hvad er kunstnerisk forskning præcist, og hvad kan den? I Art Hub Copenhagen kaster vi lys på kunstens videnproduktion, styrker den tværdisciplinære kunstpraksis og bringer kunstnerisk forskning nærmere den offentlige debat. Hvad leder frem til, at et værk tager form, som det gør? Hvordan undersøger kunstnere de felter, materialer, og problemstillinger, de arbejder med? Og hvordan relaterer den viden sig til anden videnopbygning på feltet?

Med disse spørgsmål og med en mangfoldighed af forskellige programformater ønsker Art Hub Copenhagen at undersøge kunstnerisk forskning – ikke kun som begreb, men som en visionær og væsentlig praksis, der i disse år har en stor rolle at spille i udforskningen, kritikken og perspektiveringen af de globale miljø- og samfundsmæssige udfordringer, vi står over for.

Læs mere om de enkelte programspor under Art & Research her.

Luk
Public Program

En af Art Hub Copenhagens fremmeste opgaver er at udbrede kendskabet til billedkunstnerisk praksis samt at kvalificere og nuancere den offentlige samtale om samtidskunst. Med en række offentlige arrangementer og med et stort fokus på formidling og videndeling sætter Art Hub Copenhagen kunstnerisk praksis og produktion på dagsordenen og udfolder den i forskellige formater, med forskellige perspektiver og for forskellige publikummer.

Art Hub Copenhagen arbejder for at skabe både fysiske og online rammer for offentlighedens møde med den yngre samtidskunstscene for på den måde at være med til at styrke billedkunstnerens stemme i vores samfund.

Læs mere om de enkelte programmer her.

Luk

Art Hub : gives time, space and voices to artistic experimentation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12