Menu

Fokusområder

Art Hub Copenhagen (AHC) er en platform for den danske, nordiske og internationale samtidskunstscene. Et tværfagligt samlingssted, hvor den unge billedkunst udvikler sig, møder andre videnfelter og nye publikummer. AHCs programmer og initiativer udfolder sig blandt andet gennem offentlige arrangementer, formidling og videndeling i en række forskellige formater og på forskellige platforme.

Du kan se alle vores forskellige programspor her.

AHC har to primære fokusområder:

Artistic Production & Development

Et af AHCs fokusområder er Artistic Production & Development.

Gennem en række programmer særligt med fokus på forskellige typer af residencies, men også gennem eksperimenterende udstillings- og præsentationsformater samt performances og arrangementer, arbejder AHC aktivt med at støtte billedkunstnere, kuratorer og kunstskribenter i deres praksis og tænkning, og hjælper dem med at etablere tværdisciplinære netværk og horisonter.

Det er AHCs ambition kontinuerligt at udvikle nye formater og metoder, der kan understøtte professionel kunstnerisk udvikling, produktion, sparring, netværksdannelse og formidling. Arbejdet foregår ofte og gerne i tæt samarbejde med andre institutioner nationalt og internationalt.

Luk
Art & Research

Et af AHCs indsatsområder er praksisbaseret forskning.

AHC er værtsinstitution for kunstnere, kuratorer og skribenter der forsker. Deres arbejde udgør en vigtig del af vores program, og vi tilbyder mulighed for at udvikle nye projekter og metoder gennem forskellige formater. Metodisk lægger vi vægt på proces, interdisciplinaritet, samarbejde og formidling.

Man vil løbende kunne møde den praksisbaserede forskning i en række af AHCs programmer, for eksempel Testing Ground og Skyld & Gæld, og i vores publikationer og mikroinstitut.

Praksisbaseret forskning er en ramme for kunstnerisk tænkning og fordybelse som åbner for eksperimenterende videnproduktion, og for en diskussion af præmisserne for at skabe kunst og være kunstner i dag.

I dialog med andre aktører arbejder vi med at udvikle feltet for praksisbaseret forskning.

Luk

AHC : gives time, space and voices to artistic experimentation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12