Menu

Open Call : Art Hub Residency : Forår 2023

Art Hub Copenhagen inviterer til foråret tre kunstnere i residency på Halmtorvet i København.

Der er nu åbent for ansøgninger til Art Hub Residency forår 2023. Deadline for ansøgning er 31. oktober 2022.

Nedenfor kan du læse mere om programmet, hvem der kan søge, og hvordan man ansøger.

Art Hub Copenhagen værdsætter diversitet højt. Vi opfordrer derfor alle uanset alder, etnicitet, køn, identitet og seksualitet til at søge.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

~

OM ART HUB RESIDENCY

Art Hub Copenhagen er en netværksskabende institution, der arbejder aktivt på at skabe og udvide kunstneres netværk både nationalt og internationalt.

Med fokus på netværk, formidling, fordybelse og produktion består Art Hub Residency grundlæggende af et atelier, et månedligt honorar, et produktionsbudget og et sparrings- og udviklingsprogram med udgangspunkt i den enkelte kunstners behov.

En del af programmet består af møder med udvalgte kuratorer/mentorer, samt et besøgsprogram til en række kunstinstitutioner i Danmark.

Udover fokus på netværksdannelse giver Art Hub Residency tid til fordybelse og/eller produktion. Der foreligger ikke et krav om værkproduktion under opholdet, så tiden kan tilrettelægges, så den passer ind i den enkeltes proces. Det kan være research og undersøgelser, test af ideer eller egentlig produktion. Det er en mulighed efter aftale at få et kortere ophold på Statens Værksteder for Kunst.

Art Hub Residency er både for nyuddannede kunstnere og andre kunstnere, hvor residencyprogrammet kan gøre en forskel i forhold til at udbrede og etablere en praksis på nationalt og internationalt plan. Residenciet løber over fem måneder fra februar til juni 2023.

I programmet indgår et krav om, at du som resident i løbet af dit ophold skal formidle din praksis, research, værk eller projekt for offentligheden. Præsentationen kan tage mange former: en talk, en podcast, en video, en tekst, en visning, en performance eller noget helt andet. Præsentationerne formes og tilrettelægges sammen med den enkelte kunstner. Det forventes desuden, at residenterne tilrettelægger deres tid, så en væsentlig del af dagligdagen i de fem måneder tilbringes i Art Hub Copenhagen.

~

HVEM KAN SØGE?

Uddannede kunstnere, der er borger i et EU/EØS-land, har permanent opholdstilladelse eller på anden vis er berettiget til at opholde sig i Danmark i en sammenhængende periode på fem måneder. Såvel nyuddannede kunstnere som kunstnere, der vurderes på anden vis at kunne få udbytte af programmet, kan søge.

Vi opfordrer alle uanset alder, etnicitet, køn, identitet og seksualitet til at søge.

~

KRAV TIL ANSØGERE

 • Det forventes, at du i størstedelen af residenciet er til stede i Art Hub Copenhagens lokaler på Halmtorvet i København. Evt. kortere rejser m.m. i perioden aftales på forhånd.
 • Du skal sammen med Art Hub Copenhagens team planlægge og afvikle en præsentation, der formidler dit arbejde.
 • Du skal gennem forløbet deltage i månedlige møder med projektleder Marie Braad Larsen.
 • Du skal deltage i et besøgsprogram med udvalgte kunstinstitutioner.
 • Du skal så vidt muligt deltage i de øvrige residenters formidlingsaktiviteter.
 • Du skal være indforstået med at dit residency bliver kommunikeret på Art Hub Copenhagens hjemmeside, nyhedsbrev og sociale medier.

~

DET INDEHOLDER PROGRAMMET

 • Et atelier i Art Hub Copenhagens lokaler på Halmtorvet i København (ateliererne egner sig grundet deres størrelse ikke til større produktioner).
 • Et honorar på 15.000 kr. pr. måned.
 • Et produktionshonorar på 20.000 kr.
 • 2-4 møder med relevante mentorer, der udvælges af den enkelte kunstner i samråd med Marie Braad Larsen.
 • 2-4 møder med relevante kuratorer, der udvælges af den enkelte kunstner i samråd med Marie Braad Larsen.
 • Løbende faglig sparring og rådgivning. Herunder månedlige møder med Marie Braad Larsen.
 • Formidling af residenternes praksis på Art Hub Copenhagens hjemmeside, nyhedsbrev og sociale medier.
 • Afholdelse af formidlingsaktivitet.
 • Mulighed for et kortere arbejdsophold på Statens Værksteder for Kunst.

~

SÅDAN SØGER DU

For at søge skal du udfylde dette ansøgningsskema (højreklik på link og vælg ”åben link i ny fane”, vælg download. Skemaet er en word-fil). Skemaet udfyldes på engelsk.

Det udfyldte skema sendes sammen med CV inkl. kontaktoplysninger (max. 1 A4-side) og billedmateriale inklusiv korte beskrivelser (max. 4 A4-sider), som en samlet pdf-fil på max. 5 MB.

Ansøgningen sendes til ansogning@arthubcopenhagen.dk. Skriv ”Art Hub Residency” i emnefeltet.

Deadline for ansøgning: 31. oktober 2022 kl.24.00.

~

JURY

Alle ansøgninger vil blive gennemgået af en kunstfaglig jury, som i samarbejde med Art Hub Copenhagen vælger de endelige kandidater til Art Hub Residency.
Art Hub Residency bliver i det daglige drevet af projektleder Marie Braad Larsen, som også vil være residenternes kontaktperson gennem forløbet.

Har du spørgsmål til residenciet, så kontakt Marie på mb@arthubcopenhagen.dk

Art Hub Residency er støttet af:

AHC : gives time, space and voices to artistic experimentation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12