Menu

Open Call: Art Hub Residency forår 2024

Der er nu åbent for ansøgninger til Art Hub Residency foråret 2024. Deadline er 22. november 2023.

Hver sæson inviterer AHC tre kunstnere i residency. I de forgangne år har programmet været afviklet på Halmtorvet 27, men fra foråret 2024 vil de kunstnere, som udvælges, i stedet få tilbudt et atelier på Containerakademiet på Oceanvej 1 i Københavns Nordhavn.

Der er nu åbent for ansøgninger, og deadline er 22. november 2023.

Nedenfor kan du læse meget mere om programmet, om Containerakademiet, hvem der kan søge, og hvordan man ansøger.

Art Hub Copenhagen værdsætter diversitet højt. Vi opfordrer derfor alle uanset etnicitet, køn, identitet og seksualitet til at søge.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

~

OM ART HUB RESIDENCY
Art Hub Copenhagen er en netværksskabende institution, der arbejder aktivt på at skabe og udvide billedkunstneres netværk både nationalt og internationalt.
Med fokus på netværk, formidling, fordybelse og produktion består Art Hub Residency grundlæggende af et atelier, et månedligt honorar, et produktionsbudget og et sparrings- og udviklingsprogram med udgangspunkt i den enkelte kunstners behov.

En del af programmet består af møder med udvalgte kuratorer/mentorer samt et besøgsprogram til en række kunstinstitutioner i Danmark. Ud over fokus på netværksdannelse giver Art Hub Residency tid til fordybelse og/eller produktion.

Der foreligger ikke et krav om værkproduktion under opholdet, så tiden kan tilrettelægges, så den passer ind i den enkeltes proces. Det kan være research og undersøgelser, test af ideer eller egentlig produktion. Kunstneren har adgang til værkstedsfaciliteter på Containerakademiet og kan efter aftale også få et kortere ophold på Statens Værksteder for Kunst.

Art Hub Residency er både for nyuddannede kunstnere og andre kunstnere, hvor residencyprogrammet kan gøre en forskel i forhold til at udbrede og etablere en praksis på nationalt og internationalt plan. Residenciet løber over fem måneder fra februar til juni 2024.

I programmet indgår et krav om, at du som resident i løbet af dit ophold skal formidle din praksis, research, et værk eller et projekt til offentligheden. Præsentationen kan tage mange former: en talk, en podcast, en video, en tekst, en visning, en performance eller noget helt andet. Præsentationerne formes og tilrettelægges sammen med den enkelte kunstner i løbet af residenciet.

Det forventes desuden, at residenterne tilrettelægger deres tid, så deres dagligdag primært tilbringes på Containerakademiet, hvor også en del af AHCs sekretariat vil være at finde.

~

HVEM KAN SØGE?
Billedkunstnere, der er borger i et EU/EØS-land, har permanent opholdstilladelse eller på anden vis er berettiget til at opholde sig i Danmark i en sammenhængende periode på fem måneder.

Alle professionelle billedkunstnere kan ansøge om deltagelse i dette residency. Du skal enten være uddannet fra Det Jyske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi, Det Kongelige Danske Kunstakademi eller have en lignende professionel, billedkunstfaglig uddannelse eller baggrund. Det er muligt at ansøge som duo.

~

KRAV TIL ANSØGER

• Det forventes, at du i som en del af residenciet tilbringer din dagligdag i atelieret på Containerakademiet. Evt. kortere rejser m.m. i perioden aftales på forhånd.

• Du skal sammen med Art Hub Copenhagens team planlægge og afvikle en præsentation, der formidler dit arbejde.

• Du skal gennem forløbet deltage i månedlige møder med projektleder Marie Braad Larsen.

• Du skal deltage i et besøgsprogram med udvalgte kunstinstitutioner.

• Du skal så vidt muligt deltage i de øvrige residenters formidlingsaktiviteter.

• Du skal være indforstået med, at dit residency bliver kommunikeret på Art Hub Copenhagens hjemmeside, nyhedsbrev og sociale medier.

~

PROGRAMMETS INDHOLD

• Et atelier på 16 kvm på Containerakademiet, Oceanvej 1, 2150 Nordhavn, adgang 24/7

• Adgang til Containerakademiets to store arbejdsrum (værksteder er under opbygning)

• Et honorar på 15.000 kr. pr. måned

• Et produktionshonorar på 20.000 kr.

• Tre møder med relevante mentorer, der udvælges af den enkelte kunstner i samråd med projektleder Marie Braad Larsen

• Tre møder med relevante kuratorer, der udvælges af den enkelte kunstner i samråd med projektleder Marie Braad Larsen

• Løbende faglig sparring og rådgivning. Herunder månedlige møder med projektleder Marie Braad Larsen

• Formidling af residenternes praksis på AHCs hjemmeside, nyhedsbrev og sociale medier

• Afholdelse af formidlingsaktivitet

• Mulighed for et kortere arbejdsophold på Statens Værksteder for Kunst.

~

SÅDAN SØGER DU:

For at søge skal du udfylde dette ansøgningsskema (højreklik på link og vælg ”åbn link i ny fane”, vælg download. Skemaet er en word-fil). Skemaet udfyldes på engelsk.

Det udfyldte skema sendes sammen med CV inkl. kontaktoplysninger (max. 1 A4-side) og billedmateriale inklusiv korte beskrivelser (max. 4 A4-sider), som en samlet pdf-fil på max. 5 MB.

Ansøgningen sendes til ansogning@arthubcopenhagen.dk. Skriv ”Art Hub Residency Spring 2024” i emnefeltet.

Deadline for ansøgning: 22. november 2023.

~

JURY

Alle ansøgninger vil blive gennemgået af en kunstfaglig jury, som i samarbejde med AHC vælger de endelige kandidater.

Art Hub Residency bliver i det daglige drevet af kurator og projektleder Marie Braad Larsen, som også vil være residenternes kontaktperson gennem forløbet.

Har du spørgsmål til residenciet, kontakt venligst Marie Braad Larsen på mb@arthubcopenhagen.dk

~

MERE OM CONTAINERKADEMIET
Containerakademiet er et atelierfællesskab for billedkunstnere på Oceanvej 1 i Københavns Nordhavn, som forventes i drift fra primo januar 2024. Stedet rummer i alt 30 enkeltatelierer samt to store fællesværksteder.

”Akademiet” i Containerakademiet refererer til “Skolen i Athen” og den sokratiske tankegang om ligeværdig samtale mellem frie mennesker. Atelierfællesskabet vil derfor ikke blot være et sted for kunstnere at arbejde, men også et intellektuelt fællesskab, hvor en fortløbende, undersøgende samtale skal finde sted – igennem et kunstnerisk og offentligt program af udstillinger og andre arrangementer. Det er forhåbningen, at flere af de ansøgende kunstnere ønsker at medvirke til at initiere vidensproducerende og undersøgende samtaler i Containerakademiet.

BEMÆRK! Fredag den 3. november fra kl. 10-12.00 holder vi åbent hus, hvor man kan få et indtryk af bygningen og ateliererne.

Initiativtager til projektet er billedkunstner og professor Bjørn Nørgaard. Stedet er bygget og drives af Fondet Containerakademiet i samarbejde med AHC, som er med til at udvikle atelierfællesskabet og det kunstneriske program. Art Hub Residency-programmet rykker midlertidigt til Containerakademiet, indtil AHC som planlagt flytter til Thoravej 29, København NV, lige nu planlagt til at åbne i 2025.

AHC : gives time, space and voices to artistic experimentation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12