Menu

Asker Bryld Staunæs (surt analyseredskab) (DK)

Kunstner

Asker Bryld Staunæs (anagram: surt analyseredskab) er født i København anno 1995, og er i dag en ekstra-disciplinær funktion med filosofisk magistrat fra Aarhus. Professionelt udfører funktionen kunstnerisk forskning for institutioner som Aarhus Universitet, MindFuture ApS og Udstillingsstedet Spanien19C, mens den i offentligheden optræder gennem gruppesubjekter som Arkivaristerne°, Computer Lars, Institut for Emancipationsvidenskab, Det Syntetiske Parti og Organ for de Autonome Videnskaber. Ethvert tilfælde af materialisering foregår med hjælp fra medier såsom arkiver, billedgeneratorer, bøger, chatbots, installation, netkunst, krop, performance, tekstmasse og tøj.

AHC : gives time, space and voices to artistic experimentation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12