Menu

Micro Institute

Art Hub Copenhagens Micro Institute er et format for praksisbaseret forskning, som består i et toårigt researchophold for en kunstner eller en kurator. Micro Institute er en del af Art & Research.

Praksisbaseret forskning er vigtigt for det kunstneriske eksperiment: Det berører centrale aspekter af samtidskunst, så som værkskabelse, metodeudvikling, kunstnerens rolle og økonomi, kunstens offentligheder, og spørgsmål om videns- og erfaringsproduktion i kunsten.

AHCs mikro-institut er et unikt format for praksisbaseret forskning, som består i et toårigt researchophold for en kunstner eller en kurator.

Mikro-instituttet er baseret på idéen om, at den kunstneriske proces skaber et overskud af æstetisk erfaring gennem en mangfoldig bearbejdning af viden, sprog og materialer, ofte i fællesskab med andre, inklusive forskere, specialister, publikummer, sociale fællesskaber. Men ikke alle elementerne i den kunstneriske proces ender i værkets og kunstnersignaturens færdige og afsluttede former.

Eksperimentet med mikro-instituttet består derfor i at gøre selve den kunstneriske proces – i al sin diversitet – til omdrejningspunkt for et forskningsforløb, udfoldet i tæt relation til relevante sociale og faglige fællesskaber, partnerskaber, og offentligheder, og på den måde bidrage på nye måder til skabelsen af kollektive erfaringer.

AHC : gives time, space and voices to artistic experimentation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12