Menu

Micro Institute

Art Hub Copenhagens mikroinstitut er et unikt format for praksisbaseret forskning, som består i et to-årigt researchophold for en kunstner eller en kurator.

Praksisbaseret forskning er vigtigt for det kunstneriske eksperiment: Det berører centrale aspekter af samtidskunst, så som værkskabelse, metodeudvikling, kunstnerens rolle og økonomi, kunstens offentligheder, og spørgsmål om videns- og erfaringsproduktion i kunsten.

Art Hub Copenhagens mikroinstitut er et unikt format for praksisbaseret forskning, som består i et to-årigt researchophold for en kunstner eller en kurator.

Mikroinstituttet er baseret på idéen om, at den kunstneriske proces skaber et overskud af æstetisk erfaring gennem en mangfoldig bearbejdning af viden, sprog og materialer, ofte i fællesskab med andre, inklusive forskere, specialister, publikummer, sociale fællesskaber. Men ikke alle elementerne i den kunstneriske proces ender i værkets og kunstnersignaturens færdige og afsluttede former.

Eksperimentet med mikroinstituttet består derfor i at gøre selve den kunstneriske proces – i al sin diversitet – til omdrejningspunkt for et forskningsforløb, udfoldet i tæt relation til relevante sociale og faglige fællesskaber, partnerskaber, og offentligheder, og på den måde bidrage på nye måder til skabelsen af kollektive erfaringer.

I vores første mikroinstitut (2022-2024) vil kunstneren Loretta Fahrenholz med forskningsprojektet The Post-Cinematic Condition undersøge de store forandringer og skift der i det seneste årti har fundet sted i vores forhold til filmmediet, set i lyset af nye digitale platforme og medier, og af den rolle som de spiller i sociale grupperinger og aktivistiske bevægelser.

Art Hub : gives time, space and voices to artistic experimentation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12