Menu
Tilbage til kalenderoversigten

Partnerships :

Kunst + Arkitektur : Stedets Væsen : hvordan forankrer vi arkitekturen i stedet

10. oktober 2022 16.00 - 17.30
Art Hub Copenhagen Halmtorvet 27, 1700 København V

En dialog-båret præsentation af stedssansning i praksis.

Der åbnes i denne talk op for Stedets Væsen og hvordan man kan tilgå et sted ud fra en idé om indlejring i stedet for udvikling. Stedets Væsen er en afdeling hos innovationsbureauet NXT, der implementerer spekulative og regenerative greb i udviklingen af byområder og byggeprojekter, altid rodfæstet i en lydhørhed overfor de stedbundne kvaliteter og stedets skjulte stemmer – de sociale, de sanselige, de historiske og de økologiske.

I krydsfeltet mellem kunst, biodiversitet, cirkularitet og storytelling lyttes der til stedet med en sensitivitet overfor, og en ambition om at vække, de livgivende faktorer, som ethvert sted indeholder. Stedets Væsen foreslår en værdiforøgelse forankret i stedslighed, i de indlejrede kvaliteter og sigter mod en helhedsbetragtning af, hvad der opleves som værdifuldt levet liv i fremtidens bygninger og bymiljøer. Til talken vil man blandt andet få mulighed for at møde kunstneren bag Stedets Væsen, Madeleine Kate McGowan.

~

Det er gratis at deltage i arrangementet, men vi anbefaler, at man sikrer sig en plads ved at hente en gratis billet her.

Samtalen er på dansk.

~

Arrangementet er et samarbejde med Copenhagen Architecture Festival.

Tak til Statens Kunstfond og Louis Hansens Fond for støtte til rækken af kunst og arkitektursamtaler.

AHC : gives time, space and voices to artistic experimentation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12