Menu

Publications : Teori : Karen Barad : Naturens queer performativitet

Forside: Publications : Theory : Karen Barad : Naturens queer performativitet.

Karen Barad – feminist, filosof og partikelfysiker – har siden årtusindskiftet skabt et sjældent og fornyende bidrag til samtidig tænkning. De holdt i 2021 en online forelæsning på AHC i forbindelse med Lea Porsagers udstilling STRIPPED på Kunsthal Charlottenborg. I forlængelse heraf udgiver vi Naturens queer performativitet, som er den første oversættelse af Barad til dansk. I essayet diskuterer Barad queer ontologier og den etiske forpligtelse over for ikke/mennesker og argumenterer for, at naturen i bund og grund er queer – på kryds og tværs, og på den herligste perverse facon.

“Hvordan kan man tænke muligheden for queerhed hos et af de mest udbredte at alle væsner-atomer? Disse ‘ultraqueer’ væsner – med deres kvante-hverdagsagtige egenskaber-queerer selve ideen om queerhed i deres radikalt dekonstruktive væremåder. Målet er at vise, at alskens former for tilsyneladende umuligheder faktisk er mulige, også queerhed i kausalitet, materie, tid og rum,” fra Naturens queer performativitet.

PUBLIKATIONEN KAN KØBES HER

~
Tak til: Karen Barad og kvinder, køn & forskning for tilladelse til at oversætte og udgive “Nature’s Queer Performativity.”
Design: Alexis Mark
Oversættelse: Andreas Eckhardt-Læssøe og Lars Bang Larsen
Redigering: Stine Nørgaard Lykkebo
Korrektur: Anne Kølbæk Iversen og Semine Long-Callesen
Redaktører: Jacob Fabricius og Lars Bang Larsen
Tryk: Eks-Skolen, København
Oplag: 300 eks. / 1. oplag
ISBN: 978-87-94396-05-9
Forside billede: Lea Porsager, Stripped ULTIMATE PHYSICAL ATOM (DE/ EXCITATION), Kunsthal Charlottenborg, 2021. Foto: David Stjernholm
Art Hub Copenhagen, 2022.
~
Teori er en form for organiseret fremmedgørelse fra de dominerende værdier.
– Rosi Braidotti
Download PDF

AHC : gives time, space and voices to artistic experimentation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12