Menu

Open Call: Ansøg Art Hubs residency
Studio Program

Art Hub Copenhagen. Foto: Hampus Berndtson

Hvert halve år inviterer Art Hub Copenhagen tre billedkunstnere i residency på Halmtorvet i Kødbyen, og lige nu kan du ansøge om en plads i foråret 2021.

Art Hubs residency Studio Program er for ‘emerging’, professionelle billedkunstnere, som ønsker at udvikle sig kunstnerisk og udvide deres faglige netværk. Programmet er gratis og inkluderer blandt andet midler til produktion samt løn, og i samarbejdet med Statens Værksteder for Kunst er der desuden mulighed for at tilgå udvidede produktionsfaciliteter i en periode.

Helt konkret indeholder Art Hubs residencyprogram:

Et fysisk sted til at arbejde og fordybe sig uden krav om værk- og videnproduktion.
Et acceleratorforløb, som understøtter den kunstneriske udvikling, netværksdannelse og tværfaglige udveksling.

Acceleratorforløbet indeholder følgende muligheder:

  • To-tre relevante kuratorbesøg fra ind- og udland efter eget ønske i dialog med Art Hub.
  • Relevant udveksling med andre fagligheder efter eget ønske i dialog med Art Hub.
  • Offentligt talkprogram med eksperter fra andre områder, som udfolder det kunstneriske univers i dialog med moderator. Du kan deltage, men det er ikke et krav.

Gennem hele forløbet vil der være mulighed for at sparre med Art Hubs team og kunstnerisk rådgiver i Art Hub, Mette Woller.

SÅDAN SØGER DU:

Art Hubs residencyprogram er for færdiguddannede kunstnere, der har en professionel aktiv kunstnerisk praksis. Du kan ansøge, hvis du er uddannet billedkunstner fra et kunstakademi eller har lignende tungtvejende erfaring.

Send dit CV, billedmateriale og en liste over, hvem du gerne vil møde i forløbet (mentorer, kuratorer osv.) i én samlet PDF-fil til ansogning@arthubcopenhagen.dk

Ansøgningsfrist er fredag den 4. december kl. 12.

Svar kan forventes inden for tre uger derefter.

Alle fremsendte ansøgninger læses og vurderes af en faglig jury, bestående af Toke Lykkeberg, Mette Woller og Lars Bang Larsen.

Har du spørgsmål til atelierpladserne og til din ansøgning, kontakt venligst projektleder Signe Bjerregaard Brok via sb@arthubcopenhagen.dk

YDERLIGERE INFO TIL ANSØGEREN:

På grund af Covid-19 er det kun muligt at ansøge, hvis du er herboende kunstner eller dansk kunstner i udlandet.

Residency-perioden løber fra 1. februar – 30. juni 2021.

Ateliererne ligger på Halmtorvet i København. De egner sig grundet deres størrelse ikke til større produktion, men til research- og skrivebordsarbejde.

Aflønningen er 75.000 kr. fordelt i fem udbetalinger à 15.000 kr., som falder ved udgangen af hver måned perioden ud. Herudover forekommer startbeløbet til produktionsomkostninger på 15.000 kr., der tilfalder efter aftale. I alt 90.000 kr.

Vi forventer, at du har din daglige gang i Art Hub, og at du deltager i relevante møder og samtaler. Du har dog mulighed for at planlægge kortere rejser og tilse andre forpligtelser af arbejdsmæssig karakter undervejs i forløbet.

Med afsæt i den enkeltes praksis udarbejdes dokumentation af opholdet og pressemateriale i samarbejde med Art Hubs team og kunstnerisk rådgiver Mette Woller.

AHC : gives time, space and voices to artistic experimentation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12