Menu

Open Call : Art Hub Residency 2022

Art hub inviterer til efteråret tre kunstnere i residency på Halmtorvet i København. Residenciet løber over fire måneder fra september til december 2022.

Lige nu er der åbent for ansøgninger til Art Hub Residency 2022. Deadline for ansøgning er søndag den 10. april 2022 kl. 24.00.

Nedenfor kan du læse mere om programmet, hvem der kan søge, og hvordan man ansøger.

Art Hub værdsætter diversitet højt. Vi opfordrer derfor alle uanset etnicitet, køn, identitet og seksualitet til at søge.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

~

OM ART HUB RESIDENCY

Art Hub Residency er både for nyuddannede kunstner og andre, hvor residencyprogrammet kan gøre en forskel i forhold til at udbrede og etablere en praksis på nationalt og internationalt plan. Residenciet løber over fire måneder fra september til december 2022.

Med fokus på netværk, fordybelse og produktion består Art Hub Residency grundlæggende af et atelier, et månedligt honorar, et produktionsbudget og et sparrings- og udviklingsprogram med udgangspunkt i den enkelte kunstners behov.

Art Hub er en netværksskabende institution. Gennem residenciet arbejder vi aktivt på at skabe og udvide kunstnernes netværk både nationalt og internationalt. En del af programmet består blandt andet af møder med udvalgte kuratorer/mentorer, samt et besøgsprogram til udvalgte kunstinstitutioner i Danmark.

Udover fokus på netværksdannelse giver Art Hub residency tid til fordybelse og/eller produktion. Der foreligger ikke et krav om værkproduktion under opholdet, så tiden kan tilrettelægges, så den passer ind i den enkeltes proces. Det kan være research og undersøgelser, test af ideer eller egentlig produktion. Det er en mulighed efter aftale at få et kortere ophold på Statens Værksteder for Kunst.

I programmet indgår et krav om, at du som resident i løbet af dit ophold skal formidle din praksis, research, værk eller projekt for offentligheden. Præsentationen kan tage mange former: en talk, en podcast, en video, en tekst, en visning, en performance eller noget helt andet. Præsentationerne formes og tilrettelægges sammen med den enkelte kunstner.

HVEM KAN SØGE

Uddannede kunstnere, der er nordiske statsborgere eller har base i Norden (Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, Færøerne, Grønland og Ålandsøerne) og enten har permanent opholdstilladelse eller på anden vis er berettiget til at opholde sig i Danmark i en periode på fire måneder. Såvel nyuddannede kunstnere som kunstnere, der vurderes på anden vis at kunne få udbytte af programmet, kan søge. Alder har ingen betydning.

Vi opfordrer alle uanset etnicitet, køn, identitet og seksualitet til at søge.

KRAV TIL ANSØGERE

 • Det forventes, at du i største delen af residencyperioden er til stede i Art Hubs lokaler på Halmtorvet i København. Evt. kortere rejser m.m. i perioden aftales på forhånd.
 • Du skal sammen med Art Hubs team planlægge og afvikle en præsentation, der formidler dit arbejde.
 • Du skal gennem forløbet deltage i månedlige møder med direktør for Art Hub Jacob Fabricius og projektleder Marie Braad Larsen.
 • Du skal deltage i et besøgsprogram med udvalgte institutioner i hele landet. To dage midt i oktober.
 • Du skal så vidt muligt deltage i de andre residenters formidlingsaktiviteter.
 • Du skal deltage i udvælgelsen af relevante mentorer/kuratorer sammen med Jacob Fabricius og Marie Braad Larsen.
 • Du skal være indforstået med at dit residency bliver kommunikeret på Art Hubs hjemmeside, nyhedsbrev og sociale medier.

DET INDEHOLDER PROGRAMMET

 • Et atelier i Art Hubs lokaler på Halmtorvet i København (ateliererne egner sig grundet deres størrelse ikke til større produktioner.)
 • Et honorar på 15.000 kr. pr. måned.
 • 15.000 kr. til produktion.
 • 2-4 møder med relevante mentorer (udvælges af den enkelte kunstner i samråd med Jacob Fabricius og Marie Braad Larsen)
 • 2-4 møder med relevante kuratorer (udvælges af den enkelte kunstner i samråd med Jacob Fabricius og Marie Braad Larsen)
 • Et to-dages besøgsprogram til udvalgte kunstinstitutioner i hele landet.
 • Løbende faglig sparring og rådgivning. Herunder månedlige møder med Jacob Fabricius og Marie Braad Larsen.
 • Formidling af residenternes praksis på Art Hubs hjemmeside, nyhedsbrev og sociale medier.
 • Afholdelse af formidlingsaktivitet.
 • Mulighed for et kortere arbejdsophold på Statens Værksteder for Kunst.
 • Mulighed for sparring med direktør i Art Hub Lars Bang Larsen.

SÅDAN SØGER DU

For at søge skal du udfylde dette ansøgningsskema (højreklik på link og vælg ”åben link i ny fane”, vælg download. Skemaet er en word-fil). Skemaet udfyldes på engelsk.

Det udfyldte skema sendes sammen med CV inkl. kontaktoplysninger (max. 1 A4-side) og billedmateriale inklusiv korte beskrivelser (max. 4 A4 sider), som en samlet pdf-fil på max. 5 MB.

Ansøgningen sendes til ansogning@arthubcopenhagen.dk. Skriv ”Art Hub Residency” i emnefeltet.

Deadline for ansøgning: søndag den 10. april 2022 kl.24.00.

JURY

Alle ansøgninger vil blive gennemgået af en kunstfaglig jury, som i samarbejde med Art Hub vælger de endelige kandidater til Art Hub Residency.

Art Hub Residency bliver i det daglige drevet af programkoordinator og projektleder Marie Braad Larsen, som også vil være residenternes kontaktperson gennem forløbet.

Har du spørgsmål til residenciet, så skriv til Marie på mb@arthubcopenhagen.dk

Art Hub Residency er støttet af:

AHC : gives time, space and voices to artistic experimentation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12