Menu

Laurits Malthe Gulløv (DK)

Kunstner

Program

Laurits Malthe Gulløv (f. 1994) arbejder i sin kunstneriske praksis på tværs af tekst, grafik, video, skulptur og installation. Emnerne relaterer sig til en tilbagevendende tematik: menneskets skiftende forsøg på at etablere orden i en verden, der fremstår uigennemsigtig og tumultarisk. Med det bagtæppe kan man i Gulløvs værker finde forsøg på at skabe mening og sammenhæng mellem elementer, der synes ukurante. I Gulløvs kunstneriske univers lever brugsgenstande, tankesystemer, geologiske processer og digitalitet sammen på tværs af skala og abstraktionsniveau. Heri ligger der en forsigtig ambition om at åbne for alternative forestillinger om menneskets plads i en hyper-teknologisk verden.

Laurits Gulløv har en MFA fra det Kongelige Danske Kunstakademi (2021) og har vist værker på blandt andet OK Corral (København), Villa Kultur (København) og Haveselskabets Have på Frederiksberg (København).

AHC : gives time, space and voices to artistic experimentation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12