Menu

Nordisk Kulturkontakt

Institution

Program

Nordisk kulturkontakt er en institution under Nordisk Ministerråd, der arbejder for at styrke det nordiske samarbejde inden for kultur og øge bevidstheden om nordisk kultur i Finland. Visionen er, at alle skal være i stand til at deltage i det kulturelle og sociale liv på lige vilkår.

Art Hub : is an international art institution aimed at supporting the young contemporary art scene

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12