Menu

Programspor

Art Hubs arbejde fordeler sig i tre fokusområder, som rummer en række forskellige programspor og eventserier. Nedenfor kan du danne dig et overblik over alle Art Hubs aktiviteter, interne som offentlige, lokale som internationale.

Artistic Production & Development

STUDIO PROGRAM

Studio Program er Art Hubs halvårlige, internationale residency for spirende, professionelle billedkunstnere. Programmet faciliteter udvalgte kunstneres research og produktion af nye værker i partnerskab med Statens Værksteder for Kunst og tilbyder et acceleratorforløb, der både søger at udvikle den enkeltes internationale netværk og understøtte tværfaglige udvekslinger og relevant kunstnerisk udvikling. Studio Program fostrer desuden en række offentlige talks samt præsentationer af de udvalgte kunstneres proces og research.

I efteråret 2020 er kunstnerne Masar Sohail, Rasmus Myrup og Lito Kattou udvalgt til at deltage i Art Hubs Studio Program. Læs mere om kunstnerne her.

Studio Program efteråret 2020 er kurateret af Toke Lykkeberg, kunstnerisk rådgiver i Art Hub.

Lito Kattou: Night Queen, 2019. Corutesy: Kunstneren og T293, Rom. Foto: Roberto Apa

KURATORISK FORUM

I en serie af fire events vil Kuratorisk Forum sætte fokus på lokale og internationale kuratoriske praksisser, institutionelle såvel som freelanceprojekter, der undersøger diversitet og mangfoldighed i kunstverdenen. Formålet er at fremme kritisk tænkning og den kollegiale samtale i kuratorfeltet samt udvikle et tættere netværk blandt danske og internationale kuratorer. Kuratorisk Forum er en faglig organisation, som arbejder for at fremme den kuratoriske diskurs og kuratorers vilkår. Gruppen består af forpersoner Malene Dam og Mette Woller samt den øvrige styregruppe, bestående af Francesca Astesani, Lotte Løvholm, Paola Paleari og Nina Wöhlk.

Kuratorisk Forum kan kontaktes på kuratoriskforum@gmail.com

AGENDA AFTER THE ACADEMY

Agenda After the Academy er en platform for nyuddannede billedkunstnere, der ønsker at sætte deres egen dagsorden efter afgang fra akademiet. Via open calls udvælger Art Hub hvert halve år en gruppe unge kunstnere, som inviteres til at organisere en serie af offentlige events, der udfolder de ideer, som præger deres kunstneriske arbejde. Med Agenda After the Academy tilbyder Art Hub et nyt forum for udvikling til yngre billedkunstnere, der befinder sig mellem uddannelses- og udstillingsinstitutioner. Et forum, hvor tillærte tanker og teorier kan udfordres, og hvor et nyt sprog og verdensbillede kan udvikles.

I efteråret 2020 er kunstnerkollektivet Subterranean Video Art Club (S.V.A.C.) udvalgt til at organisere en serie af offentlige foredrag og workshops. Læs mere nedenfor.

UNITED IN UNITY

Dette efterår arrangerer kunstnerkollektivet Subterranean Video Art Club (S.V.A.C.) serien United in Unity, der består af en række foredrag og workshops. Serien er en fortsættelse af de kollektive kritiksessioner, som S.V.A.C. og Art Hub var vært for i foråret 2020. United in Unity kredser om forskellige emner, blandt andet fællesskabsopbygning, forbundethed og slægtskab i den digitale tidsalder. En række kunstnere, forskere og producenter inviteres til at give en bred vifte af indsigter om strategier for måder at etablere, styrke og reproducere kollektiv, procesbaseret læring og forbundethed inden for kunsten.

SUMMERWORKS

Summerworks er Art Hubs residencyprogram i New York City, som udbydes i partnerskab med The Elizabeth Foundation for the Arts (US) og The Bikuben Foundation New York. Hvert år i juli får seks yngre billedkunstnere, udpeget af en ekstern jury, mulighed for at deltage i programmet, som blandt andet indeholder indlogering på Upper West Side, Manhattan, og atelierplads i EFA’s printværksted i Midtown.

I sommeren 2019 var kunstnerne Moa Alskog, Anne Louise Blicher, Anne Mette Schultz og Wilfred Wagner udvalgt til Summerworks. I sommeren 2020 blev programmet aflyst på grund af Covid-19.

Art & Research

CONNECTEDNESS – Kinships and Circularity

Fra efteråret 2020 udfolder Art Hub et større programspor, CONNECTEDNESS – Kinships and Circularity, der gennem morgensamtaler, værksteder og internationale panelsamtaler sætter kunstnerisk forskning på dagsordenen. Med udgangspunkt i fem forskellige tematikker undersøges, diskuteres og udfoldes ’forbundethed’ og de mange komplekse spørgsmål, der knytter sig dertil: kredsløb, ressourcer, mangeartet omsorg, territorialitet og den lille hinde, der omslutter kloden, og som alle levende organismer uløseligt er spundet ind i. Fordi vi mener, der ligger en besværlighed og kompleksitet i spørgsmålet om menneskets forbundethed, som den kunstneriske forskning kan bidrage med særlig viden om. Du kan læse mere om de fem tematikker her.

CONNECTEDNESS – Kinships and Circularity er kurateret af Marianne Krogh, kunstnerisk rådgiver i Art Hub, og Emmy Laura Perez Fjalland, kulturgeograf.

Programsporet indeholder følgende formater:

MORNING SESSIONS

Morning Session er en serie af kuraterede samtaler, der finder sted ved arbejdsdagens tidlige begyndelse over en kop kaffe. Én gang om måneden inviterer Art Hub en toneangivende billedkunstner til – med udgangspunkt i en af programmets fem overordnede tematikker – at fortælle om sin praksis og åbne op for en bred dialog om kunstnerisk forskning og videndannelse.

Foto: Christian Kærsgaard Jensen

WORKSHOPS

I Art Hubs Workshops inviteres en billedkunstner eller en kunstnergruppe til at udvikle og afvikle en offentlig workshop, der giver deltagere mulighed for at stifte et levet og kropsligt bekendtskab med kunstnerens metodik og arbejdsproces. Alt sammen for at udforske og på fænomenologisk vis tydeliggøre, hvor mangfoldigt og forskelligt samtidskunstnere arbejder i dag. En Workshop kan enten finde sted i Art Hubs lokaler, i kunstnerens atelier, i byen, i skoven, ved stranden eller et helt sjette sted.

GATHERINGS

Gatherings er en serie af modererede samtaler, idé-udvekslinger og eksperimenter mellem 8-12 kunstnere og fagpersoner fra både Danmark og udlandet. Alle har det til fælles, at de fra vidt forskellige vinkler og med forskellige metoder arbejder med og undersøger én af de fem ovennævnte tematikker. Hver eller hver anden måned inviterer Art Hub offentligheden til at lytte til og på anden vis engagere sig i ‘samlingen’, som vil byde på minioplæg, debatter, tests og meget mere i et møde fuld af nærvær, engagement, gode tanker om både nye veje og vildveje. Alt sammen styret og modelleret af dygtige moderatorer.

PARTNERSHIPS

Kunstnere indgår ofte samarbejder på tværs af faggrænser og kompetencer. Disse tværdisciplinære udvekslinger ønsker Art Hub med sit Art & Research-program at understøtte og facilitere ved aktivt at opbygge netværk og professionelle partnerskaber med andre institutioner, virksomheder og aktører på tværs af fagdiscipliner og landegrænser.

Public Program

FREE LUNCH SERIES

Art Hub er dedikeret til at skabe udveksling mellem yngre kunstnere. Hver anden tirsdag inviterer Art Hub derfor kunstscenen og offentligheden til Free Lunch Series; en uformel samtale med en ung, professionel billedkunstner over en frokost. Kunstneren inviteres til at tale om sin praksis, sin aktuelle research eller nye ideer – og til at dvæle ved spørgsmål, der er en del af enhver kunstnerisk praksis.

BAR x

Én aften om måneden inviterer Art Hub en kunstner eller kunstnergruppe til at præsentere eller fremføre et kunstnerisk værk. Eventserien hedder BAR x, fordi aftenens kunstneriske program akkompagneres af drinks og efterfølgende DJ-set. En social og stemningsfuld ramme for den intime, kunstneriske oplevelse.

Manuel Pessoa de Lima, performance, Partly, 20. februar, 2020. Foto: Christian Brems

PARTLY

Partly er en eventplatform og et publikationsprojekt, der bringer litteratur, performance og billedkunst sammen, og som faciliterer oversættelse af skandinavisk litteratur til engelsk. Partly er initieret og organiseret af billedkunstner Ed Atkins og forfatter Steven Zultanski og er oprindeligt huset af Sorte Firkant på Nørrebro. I regi af Art Hub har Partly fortsat ambitioner om at fremme dialogen og et stærkere fællesskab mellem litteratur-, musik- og kunstscenerne i København og i udlandet. Programmet er foreløbig udsat på grund af Covid-19.

WHY WORDS NOW

Why Words Now er en serie af forelæsninger, som udspringer af ønsket om at introducere det københavnske publikum for nogle af nutidens vigtigste tænkere. I en undersøgelse af de mange ord, som omgiver kunsten, bringer Art Hub i partnerskab med Billedhuggerskolen på Det Kgl. Danske Kunstakademi internationale kunstnere, kritikere, kuratorer og kunsthistorikere til byen, som alle på forskellig vis vil besvare spørgsmålet om, hvad sprogets rolle er og kan være i billedkunstens rum. Why Words Now er kurateret af Simon Dybbroe Møller, billedkunstner og professor ved Det Kgl. Danske Kunstakademi, og Helga Just Christoffersen, kurator og ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet.

Why Words Now er generøst støttet af Statens Kunstfond.

OFF PISTE

Art Hub er dedikeret til at skabe nye samarbejder og til at bringe kunstnere, kuratorer, forfattere, forskere, virksomheder, institutioner og offentlighed sammen i møder med samtidskunsten. Det sker igennem vores faste programspor, men også via enkeltstående arrangementer, som Art Hub indimellem huser i samarbejde med eksterne parter. Disse enkeltstående events ud- og afvikles under programtitlen Off Piste, og de har alle det tilfælles, at de bidrager til Art Hubs overordnede vision om at udvide samtalen om kunstnerisk praksis.

Foto: Christian Brems

Art Hub : is an international art institution aimed at supporting the young contemporary art scene

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12