Menu

Nye residenter hos Art Hub

Adriana Knouf (NL/US) og Wassim Alsindi & 0x Salon (DE/UK) er blevet valgt som residenter hos Art Hub Copenhagen. Deres residencies starter i marts 2022 og er en del af det paneuropæiske S+T+ARTS “Repairing the Present”-projekt.

1 / 2

Xenological Entanglements. 001b Saccular Fount af Adriana Knouf (2020). Foto Andrej Lamut.

2 / 2

The 0x Salon, Generated with VQGAN+CLIP from a photograph by Wassim Alsindi, 2021.

Adriana Knouf vil gennem sit residency udforske ’xenologi’ og former for mere-end-menneskelig rummigration i samarbejde med Planetarium i København, mens Wassim Alsindi & 0x Salon i samarbejde med The European Blockchain Center på IT-Universitetet i København på kritisk vis vil undersøge – og lege med – blockchain-teknologi. Begge projekter er formuleret i en forskningsramme, der fokuserer på bæredygtighed og samtidig bygger bro mellem forskellige teknologier, videnskabelige felter og kunstneriske overvejelser.

Adriana Knouf og Wassim Alsindi & 0x Salon er blevet valgt på baggrund af et Open Call, der sammen med 19 andre residencies i hele Europa udgør S+T+ARTS “Repairing the Present”-projektet. Blandt de indsendte ansøgninger udvalgte en gruppe lokale eksperter tre finalister til hvert residency, der gik videre til den endelige udnævnelse, som blev foretaget af en jury bestående af Emmy Laura Perez Fjalland (ph.d., foredragsholder, forsker og skribent i kulturgeografi), professor Roman Beck (hovedforsker og leder af European Blockchain Center), Mads Kring (chef for formidling og undervisning på Planetariet), Gro Sarauw (kunstner) og Amitai Romm (kunstner).

Adriana Knouf og Wassim Alsindi & 0x Salon’s residencies starter i marts 2022 i Art Hubs lokaler i Kødbyen på Vesterbro i København. Sammen med de øvrige residenter i S+T+ARTS-programmet vil de under deres ophold udvikle kunstværker, der i efteråret 2022 vil blive præsenteret gennem en række fysiske og digitale udstillinger på europæiske venues, herunder MAXXI i Rom, MEET i Milano, ZKM i Karlsruhe og Ars Electronica i Graz. Residenterne vil også deltage i et skræddersyet program med vægt på regional netværksudvikling og lokal fordybelse og produktion.

JURYENS BEGRUNDELSER

Adriana Knouf imponerede juryen med sit tydelige, fokuserede og originale forslag “Amateur Lithopanspermia”. Hendes projekt stiller helt nødvendige og dog underovervejede spørgsmål om, hvordan kvinder, racialiserede, mennesker med handicap, og LGBTQ+-personer ofte udelukkes fra rumaktiviteter. Gennem sin kunstneriske praksis og tekster om ’xenologi’ – en viden om det mærkelige og det fremmede – introducerer hun således kritiske og innovative perspektiver på spørgsmål om rumkolonisering, politisk subjektivering og renhedsideologier. Hendes projekt, som placerer sig i et møde mellem tværfaglige undersøgelser, bygger på personlig erfaring, hvilket giver det en høj grad af autenticitet. Juryen er overbevist om, at forslaget vil føre til en unik kunstnerisk og videnskabelig udforskning og er ivrig efter at se resultatet af dette residency.

Wassim Alsindi & 0x Salons fælles forslag “The Art of Indifference” er et generøst, legende og velfunderet forslag, der består i at gennemføre et “multimodalt program af kunstneriske og pædagogiske eksperimenter” i residency-perioden. Gruppens facetterede projekt kaster lys over spændinger mellem de sociale, miljømæssige, økonomiske og filosofiske dimensioner af blockchain-systemer og decentraliserede autonome organisationer. Juryen fandt at forslaget har et særligt potentiale i forhold til at demokratisere viden om blockchain-teknologi gennem inkluderende og konstruktive, kritiske diskurser og originale repræsentationer. Forslaget vil givetvis også skabe vigtige udvekslinger mellem den danske samtidskunstscene og både lokale og internationale fællesskaber af blockchain-eksperter. Juryen tror på relevansen og rækkevidden af dette innovative projekt og ser frem til at introducere Wassim Alsindi & 0xSalonen på de københavnske kunst- og teknologiscener.

OM ART HUBS LOKALE EKSPERTER OG JURYEN

I forbindelse med Art Hubs deltagelse i S+T+ARTS er der blevet dannet en lokal ekspert gruppe bestående af følgende medlemmer: Professor Roman Beck (hovedforsker og leder af European Blockchain Center), Jeannette Ehlers (kunstner), Victoria Antoci (seniorforsker ved National Space Institute Astrophysics and Atmospheric Physics, DTU), Jonathan Mirpourian (konsulent i multifysik), Simon Lajboschitz (grundlægger and CEO, Khora Virtual Reality), Lea Friedberg (kommunal politiker, kultur & Fritid, Københavns kommune), Aslak Aamot (postdoc, Medical Museion, Serpentine Galleries og Diakron, grundlægger af Diakron og Primer), Emmy Laura Perez Fjalland (ph.d., foredragsholder, forsker og skribent i kulturgeografi), Ann Lislegaard (kunstner) og Mads Kring (chef for formidling og undervisning på Planetariet).
Det endelige valg af kunstnerne til de to residencies blev foretaget af en jury bestående af Emmy Laura Perez Fjalland, Roman Beck, Mads Kring, Gro Sarauw (kunstner) and Amitai Romm (kunstner).

OM S+T+ARTS “REPAIRING THE PRESENT”

S+T+ARTS står for ”Science and Technology in the Arts”, og er initieret og finansieret af EU-kommissionen. ”Repairing the Present” består af i alt 12 regionale S+T+ARTS-centre fordelt på 11 lande, hvoraf Art Hub er et. Det samlede projekt vil på forskellig vis adressere aktuelle – og akutte – miljømæssige udfordringer i vores samtid gennem tværfaglige samarbejder imellem kunst, forskning og industri.

Dette projekt har modtaget finansiering fra Europa-Kommissionens generaldirektorat for kommunikationsnetværk, indhold & teknologi under tilskudsaftale LC01641664.

AHC : gives time, space and voices to artistic experimentation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12