Menu

Open Call : S+T+ARTS Residencies

”Repairing the Present” er overskriften, når Art Hub som en del af det pan-europæiske S+T+ARTS projekt, tilbyder to ”Artists Fellowships” i 2022. I de to ”Fellowships” indgår et residency-ophold hos Art Hub med fokus på økologisk bæredygtighed ud fra henholdsvis rummigration og blockchain-teknologi.

S+T+ARTS står for ”Science and Technology in the Arts”, og er initieret og finansieret af EU-kommissionen. ”Repairing the Present” består af i alt 12 regionale S+T+ARTS-centre fordelt på 11 lande, hvoraf Art Hub er et. Det samlede projekt vil på forskellig vis adressere aktuelle – og akutte – udfordringer i vores samtid gennem tværfaglige samarbejder imellem kunst, forskning og industri

Læs mere om ”Repairing the Present” her.

KATALYSATOR FOR BÆREDYGTIG FORANDRING

I projektet er der fokus på at skabe en gentækning af både sociale, kulturelle og økonomiske strukturer. Dette kræver, at man inddrager kunstnere, der kan fungere som katalysatorer for bæredygtig forandring ved aktivt at indgå i samarbejder med både forskning og industri.

I den forbindelse har de 12 regionale centre identificeret 21 konkrete udfordringer, der er temaer for de i alt 21 artists fellowships/residencies, der er inkluderet i dette open call.

”Vi er glade for at kunne tilbyde to residencies på Art Hub gennem ”Repairing the Present”. S+T+ARTS-projektet repræsenterer vigtige europæiske samarbejdspartnere og er resultatet af en politisk prioritering på højeste niveau af kunstens betydningsfulde rolle i omstillingen til et bæredygtigt samfund, ” siger direktør for Art Hub Lars Bang Larsen.

Læs mere om de 21 fellowships/residencies her.

De to udfordringer, der er temaerne for residency-opholdene hos Art Hub, er som følger:

Hvad forstår vi ved rummigration? Hvordan dekolonialiserer vi Mars?
Menneskeheden er på vej til Mars, og uanset hvad vi kommer til at finde i det ydre rum, bliver vi nødt til at forholde os til os selv, når vi når derud – det inkluderer også, at vi skal forholde os til vores ”andre”, til det såkaldte jomfruelige område og til den ødelagte planet jorden. Vi inviterer ansøgere til at forholde sig til forestillinger om og implikationer af rumrejser og migration i dialektikken mellem liv i rummet og liv på Jorden.

Læs mere om udfordringen her.

Hvordan håndterer og navigerer vi i et blockchain-samfund?
Blockchain-teknologi åbner døren til en gentækning af økonomien og de sociale strukturer. Vi inviterer ansøgerne til at udforske de løfter og potentialer, der ligger i blockchain ud fra teknologiens symbolske og systemiske aspekter, herunder mulige konsekvenser i forhold til repræsentation og eksisterende videns- og magtstrukturer.

Læs mere om udfordringen her.

”Med disse to udfordringer har vi forsøgt at identificere temaer, der er centrale for forbindelsen mellem ny teknologi og bæredygtig udvikling, samtidig med at de forhåbentlig også kan virke stimulerende for den historiske fantasi i kunsten. Hvor er det, vi nu skal hen? Og hvem udgør dette kollektive ’vi’?” siger Lars Bang Larsen om valget af temaer.

INFORMATION

Dette open call gælder for alle 21 fellowships/residencies, og der er i udvælgelsen af kunstnere fokus på en stærk motivation til aktivt at bruge kunsten og kunstneriske processer til at gøre sig nye forestillinger, skabe gavnlige adfærdsændringer, bekæmpe klimaforandringer, og i det hele taget gøre byer og samfund mere bæredygtige. Derudover vil der også være fokus på konkret erfaring med at arbejde med forskellige teknologier og integrere dem i kunstnerisk praksis.

Mere information om ansøgningskrav m.m.

Dette open call er for professionelle kunstnere (individuelle eller grupper), der er interesserede i at arbejde interdisciplinært. De udvalgte kunstnere får dækket rejse, ophold og leveomkostninger under deres residency i København, og desuden tilskud til værkproduktion. Som afslutning på de 21 fellowships/residencies organiseres en udstilling med værkerne på MAXXI, det italienske museum for samtidskunst i Rom.

Ansøgning foregår online og der er frist for ansøgninger den 21. november 2021.

Yderligere information om ansøgningsprocessen vil være tilgængelige fra den 18. oktober kl.17, hvor der afholdes et live-streamed informationsmøde på ZOOM: https://bit.ly/3mq7JaZ, Meeting ID: 984 4562 5455, Passcode: 448457.

Dette projekt har modtaget finansiering fra Europa-Kommissionens generaldirektorat for kommunikationsnetværk, indhold & teknologi under tilskudsaftale LC01641664.

AHC : gives time, space and voices to artistic experimentation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12