Menu

Repairing the Present – gennem kunstdreven innovation

Art hub Copenhagen indgår i et stort pan-europæisk projekt, der gennem tværfaglige samarbejder imellem kunst, forskning og industri vil sætte fokus på en bæredygtig fremtid.

Art Hub Copenhagen er et ud af i alt tolv regionale centre, der under overskriften ”Repairing the Present” skaber udveksling på tværs af sektorer, og dermed grobund for nye samarbejder mellem kunst, forskning og teknologi. De tolv regionale centre er alle del af Europa-Kommissionens initiativ S+T+ARTS, der er skabt med det formål at inddrage kunstneriske perspektiver i både den forskning og den teknologiske udvikling, der adresserer aktuelle – og akutte – udfordringer i vores samtid.

Direktør for Art Hub, Lars Bang Larsen siger om Art hubs deltagelse i projektet:

“Med forsinkelse begynder menneskeheden nu at handle på at verden står på kanten af katastrofale scenarier for klima og livsforhold. Set i dette lys beskriver ideen om ’reparation’ et engagement, som må være omfattende i forhold til den grundlæggende skade der er gjort. På Art Hub ønsker vi gennem S+T+ARTS at støtte kunstneriske praksisser, der arbejder med disse akutte spørgsmål, og som kan være med til at forbinde Europa til globale indsatser på området – og som kan hjælpe i arbejdet med at revidere de teknologier, kulturelle forestillinger og sociale mekanismer, der skabte klimaforandringerne.”

I 2019, hundrede år efter at Bauhaus skolen for første gang kombinerede kunst, teknologi og håndværk på en helt ny måde, lovede forperson for Europa-Kommissionen, Ursula Von Der Leyen at etablere et ”nyt europæisk Bauhaus” og derigennem definere en æstetik for den største udfordring lige nu, ikke bare for Europa, men for hele verden: Klimakrisen.

Ifølge Von Der Leyen er denne nye æstetiks rolle at synliggøre og konkretisere vor tids miljømæssige, sociale og økonomiske udfordringer. Når man lægger denne ambition sammen med FNs Verdensmål for bæredygtighed, og den europæiske ”Green Deal”, der har som mål at gøre Europa til verdens første co2-neutrale kontinent inden 2050, så er det tydeligt, at der er et behov for at udforske nye måder at tilgå udfordringerne på.

S+T+ARTS-projekterne – herunder ”Repairing the Present” – tager denne udfordring op ved at kombinere kompetencer fra forskning, kunst og teknologi i et forsøg på at skabe bæredygtig innovation gennem nye typer af samarbejder. Udgangspunktet er at flytte fokus fra den enkelte teknologiske løsning og i stedet tage et holistisk perspektiv, for på den måde at skabe et rum for at kunstnerisk praksis kan deltage i samtalen og bidrage til udviklingen.

Art Hub Copenhagen indgår i projektet som et regionalt S+T+ARTS center, der i løbet af de kommende to år vil facilitere to residencies for kunstnere, der i samarbejde med blandt andet forskere skal arbejde med temaer om blockchain-teknologi og rummigration. De regionale S+T+ARTS-centre blev lanceret i 2018 med det formål at etablere en lokal/regional tilgang til globale problemstillinger, og dermed forsøge at skabe løsninger, der forholder sig aktivt til de lokale samfund, der er konkret påvirket af problemstillingerne.

”Repairing the Present” består af i alt 12 regionale centre fordelt ud over Europa.

Mere information om S+T+ARTS
Mere information om ”Repairing the Present”

Dette projekt har modtaget finansiering fra Europa-Kommissionens generaldirektorat for kommunikationsnetværk, indhold & teknologi under tilskudsaftale LC01641664.

AHC : gives time, space and voices to artistic experimentation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12