Menu

Open Call: Research Hosting 2024

Der er nu åbent for ansøgninger til Art Hub Copenhagens ph.d.-mentor- og husningsprogram 2024. Programmet henvender sig til ansøgere til Novo Nordisk Fondens ph.d.-stipendier inden for praksisbaseret forskning for kunstnere og kuratorer. Ansøgningsfristen er den 12. februar 2024 kl. 14:00.

Som en del af vores forpligtelse til at støtte praksisbaserede forskere tilbyder Art Hub Copenhagen (AHC) et forberedende mentorforløb og ph.d.-husning for ansøgere til Novo Nordisk Fondens ph.d.-stipendier inden for kunstnerisk og kuratorisk forskning.

Novo Nordisk Fonden (NNF) er den primære finansieringskilde i Danmark for praksisbaserede ph.d.-stipendier. Hvert år sponsorerer NNF et fuldt finansieret ph.d.-stipendium på tre år til én kunstnerisk forsker og et fuldt finansieret ph.d.-stipendium til én kuratorisk forsker.

Til vores mentor- og ph.d.-husningsprogram udvælger AHC højst seks ansøgere til NNF’s ph.d.-stipendier inden for praksisbaseret forskning. Udvalget foretages af en jury, bestående af to eksterne medlemmer og et medlem fra AHC’s team. Juryen sigter mod at udvælge forskningsforslag, der er originale og kunstnerisk relevante, samt ansøgere, der anses for egnede til optagelse i en akademisk sammenhæng og AHC’s forskningsprogram.

HVAD VI TILBYDER

Din ansøgning til AHC’s mentor- og ph.d.-husningsprogram er første skridt i processen mod at forberede dit forskningsprojekt og din ansøgning til NNF.

Programmet består af tre online eller fysiske møder (feedbacksessioner) i foråret og efteråret 2024, der alle fokuserer på dit forskningsprojekt og din ansøgning.

Deltagerne i programmet vil således have to individuelle feedbackmøder med AHC’s leder af Art & Research, Lars Bang Larsen, og én fælles feedbacksession med en inviteret, ekstern respondent. Den eksterne respondent vil typisk være en forsker, der er ekspert på det specifikke forskningsfelt, og som deltager er med til at beslutte, hvem den eksterne respondent skal være. Desuden er det obligatorisk, at alle deltagere i programmet er til stede ved de øvriges sessioner med de eksterne respondenter.

De individuelle og kollektive feedbacksessioner fokuserer på forskningsemnet samt de metodiske, analytiske og tematiske aspekter, der ligger til grund for forskningen, samt på integrering af projektets praksisbaserede dimension. På den måde sigter mentorprocessen mod at skabe en grundig refleksion og diskussion af hver ansøgers forskningsprojekt med det formål at optimere deres ansøgning og forberede deres projekt til endelig indsendelse til NNF.

Hvis ansøgningen til dette Open Call er succesfuld, tilbydes ansøgeren ph.d.-husning hos AHC, hvilket er en forudsætning for at ansøge om NNF’s bevillinger inden for praksisbaseret forskning. Læs mere om dette nedenfor.

KRAV TIL DELTAGERNE

  • Som deltager i AHC’s mentor- og ph.d.-husningsprogram forventes det, at du accepterer at dele ens ansøgning med de øvrige ph.d.-ansøgere i gruppen. Ansøgningen vil blive delt forud for de kollektive feedbacksessioner.
  • Det forventes, at du deltager i de kollektive feedbacksessioner med eksterne respondenter og er engagereret i peer-to-peer-feedback.
  • Forskning på AHC følger den danske adfærdskodeks for forskningsintegritet. Læs retningslinjerne her.
  • Forudsætningen for at blive huset som ph.d.-studerende hos AHC er at være aktivt til stede hos AHC og bidrage til vores forskningsmiljø (undtagen perioder med relevante forskningsture og ophold i udlandet). Dette vil være en betingelse for fortsat finansiering af projektet. Hvis du ikke har bopæl i Danmark, beder vi dig vedlægge en plan for, hvordan du har til hensigt at planlægge dit projekt, så du kan være i København 50% af tiden. Ansøgere udenfor EU bør studere relevante visa-, skatte- og arbejdstilladelsesbetingelser, før de påbegynder ansøgningsprocessen, da vi ikke kan tilbyde rådgivning på det område.

Manglende overholdelse af disse krav kan medføre bortvisning fra programmet.

INSTITUTIONELT VÆRTSKAB: PROCESSSEN FOR ANSØGNING OM PRAKSISBASERET PH.D. VED NOVO NORDISK FONDEN (NNF)

NNF har ansøgningsfrist for praksisbaserede ph.d.-bevillinger i begyndelsen af januar hvert år. For at ansøge om en ph.d.-bevilling fra NNF kræves der to separate aftaler om institutionelt værtskab: én værtskabsaftale fra en kunstinstitution og én fra et dansk universitet.

Hvis din ansøgning til AHC er succesfuld, vil AHC være din kunstneriske værtsinstitution. Du skal derefter ansøge om forhåndsgodkendelse af værtskab hos et dansk universitet, inden du ansøger om finansiering fra NNF. Ansøgningsfristerne for værtskab på henholdsvis Københavns og Aarhus Universitet er normalvis i november. Det er ansøgerens ansvar at søge om universitetsværtskab.

Kun danske universiteter kan tildele ph.d.-graden til modtagere af NNF’s ph.d.-bevillinger inden for praksisbaseret forskning. Det betyder, at en ph.d.-studerende, der har modtaget finansiering fra NNF, er ansat ved en kunstinstitution (i dette tilfælde AHC), men er registreret som ph.d.-forsker ved et dansk universitet. I praksis indebærer det, at forskeren har sin arbejdsplads på AHC og deltager i daglige aktiviteter, men samtidig er tilknyttet et universitet. Tilknytningen til universitetet indebærer undervisning og obligatoriske ph.d.-kurser, samt at hovedvejlederen for ph.d.-projektet kommer fra ansøgerens valgte universitetet.

AHC samarbejder primært med Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK) ved Københavns Universitet og Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet.

Godkendelse af værtskab på et universitet:
Når du ansøger om forhåndsgodkendelse hos din ønskede akademiske værtsinstitution, vil universitetets forskningsråd gennemgå ansøgningen og ansøgerens CV. Hvis universitetet godkender ansøgningen, vil du som ansøger modtage akademisk værtskab hos den valgte institution i tilfælde af en vellykket NNF-ansøgning.

NB: Københavns Universitet bemærker, at ansøgere, der har modtaget en karakter under 7, ikke kan betragtes som ph.d.-kandidater. På samme måde er det nødvendigt at have en kandidatgrad (eller tilsvarende erfaring) for at blive accepteret som ph.d.-kandidat ved et dansk universitet.

Ph.d.-ansøgningen til NNF:
Ph.d.-ansøgere, der har modtaget forhåndsgodkendelse hos AHC og fra et dansk universitet, kan derefter ansøge NNF om finansiering af deres projekter i januar 2025. Ansøgeren er ansvarlig for at indsende den endelige ansøgning til NNF. AHC har ingen indflydelse på den endelige udvælgelse af forskningsprojekter: kun NNF’s finansieringsudvalg beslutter, hvilke projekter der tildeles finansiering af NNF.

Den eller de kandidater, der er udvalgt til at modtage en ph.d.-bevilling fra NNF, vil blive ansat som ph.d.-kandidat(er) ved AHC og på det universitet, hvor de har modtaget forhåndsgodkendelse af husning.

SÅDAN SØGER DU

For at ansøge bedes du udfylde denne ansøgningsformular (højreklik på linket og vælg “åbn link i nyt faneblad”, vælg download. Formularen er en Word-fil).

Formularen skal udfyldes på engelsk og sendes sammen med et CV på maks. to A4-sider samt en visuel portefølje på maks. tre A4-sider, der støtter ph.d.-forslaget. De tre dokumenter skal komprimeres til én samlet PDF-fil på maks. 5 MB.

Ansøgningen skal sendes til ansogning@arthubcopenhagen.dk Angiv venligst “Art Hub Research Hosting 2024” i emnefeltet.

DEADLINE for indsendelse af ansøgningen er den 12. FEBRUAR 2024 kl. 14:00.

AHC værdsætter diversitet højt. Vi opfordrer derfor alle uanset alder, køn, etnicitet, seksuel orientering, handikap og identitet at søge.

Det vil desværre ikke være muligt for os at sende begrundelser for afslag på ansøgninger. Eventuelle spørgsmål kan rettes til projektleder Fafaya Mogensen på fm@arthubcopenhagen.dk

AHC : gives time, space and voices to artistic experimentation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12