Menu

Open Call : Research Hosting : Ph.d.

Man kan nu ansøge om at få Art Hub Copenhagen (AHC) som værtsinstitution til ph.d.-projekter i praksisbaseret forskning. Projekterne bliver primært finansieret af Novo Nordisk Fondet (NNF). Deadline 27. februar 2023.

AHC tildeler husningstilsagn til forskningsprojekter, der vurderes at være originale og kunstnerisk relevante og til ansøgere, der vurderes egnede til at indgå i en akademisk kontekst og i AHCs øvrige forskning- og formidlingsaktiviteter.

Hvert år udvælger AHC max. fire ansøgere til kunstneriske ph.d.-stipendier og to til kuratoriske ph.d.-stipendier. Alle kandidater udvælges af en jury bestående af to eksterne medlemmer, der skifter hvert år, samt et medlem fra AHCs team.

NOVO NORDISK FONDEN BEVILLING

De kandidater, der tilbydes husning på AHC kan efterfølgende søge om finansiering hos NNF. NNF har deadline for ansøgninger i begyndelsen af januar hvert år. Ønsker man at søge en ph.d.-stilling med husning hos AHC, skal man først ansøge om husning hos AHC og dernæst om forhåndsgodkendelse fra et dansk universitet, før der søges om finansiering gennem NNF.

En praksisbaseret ph.d. finansieret af NNF forudsætter, at kandidaten har tilknytning til en kunstnerisk værtsinstitution. Det kan være AHC, Kunstakademiet eller andre kunstinstitutioner, der huser praksisbaserede forskere. Det er dog kun de danske universiteter, der kan tildele ph.d.-graden.

Det betyder, at en ph.d.-kandidat som får en bevilling fra NNF, ansættes på AHC, men indskrives på et universitet. I praksis vil kandidaten have sin daglige gang og arbejdsplads på AHC, men samtidig indgå i et tæt fagligt forløb med et universitet. Som en del af samarbejdet med universitetet indgår der også et krav om undervisning, og at hovedvejlederen på projektet er fra universitet.

AHC samarbejder primært med Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet og Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet. Vi er dog interesserede i alle relevante samarbejder, – herunder tværfaglige, der rækker ud over kunstfeltet, samt med udenlandske institutioner.

~

ANSØGNING OM HUSNINGSTILSAGN

Ansøgninger om husningstilsagn for praksisbaserede ph.d.-projekter hos AHC skal indeholde følgende:

• Projektbeskrivelse på 2 sider af 2400 anslag per side inkl. mellemrum og tegn.

• Den forskning, der produceres i ph.d.-projekterne, kommer til at indgå i AHCs formidlingsprogram på måder, der er tilpasset det enkelte projekt, f.eks. gennem workshops, udstillinger, publikationer, talks eller andet. Derfor skal du (ud over projektbeskrivelsen) på max. en halv side redegøre for, hvordan forskningsprojektet er relevant for AHC og give eksempler på, hvordan du vil formidle det på AHC.

• 1 sides CV.

• 1 sides publikations- og udstillingsliste.

• 3 siders visuelt portfolio, der understøtter det foreslåede projekt.

• Bevis for uddannelse på MFA-niveau. Det er et krav fra universiteterne, at ansøgere til et praksis-baseret kunstnerisk ph.d.-projekt har en MFA i kunstnerisk praksis/fri kunst/studio practice/visuel kunst eller tilsvarende erfaring fra et kunstakademi eller lignende. I visse tilfælde kan omfattende udstillingserfaring kompensere for en manglende MFA.

For ALLE dokumenter gælder det, at 1 side består af 2400 anslag per side, inkl. mellemrum og tegn. Ansøgninger, der overskrider disse sideantal vil ikke blive taget i betragtning.

Ansøgningen og alle tilknyttede dokumenter skal være på engelsk.

Ansøgningen skal indeholde navn, adresse, telefonnummer og e-mail samt angivelse af hvilket universitet, man ønsker at blive indskrevet på.

Alle ansøgningens elementer samles i én enkelt pdf-fil, der maks. må fylde 5 MB.

Filen sendes til ansogning@arthubcopenhagen.dk. I emnefeltet skrives ”Application for ph.d. hosting”.

DEADLINE for indsendelse af ansøgninger er DEN 27. FEBRUAR 2023.

Husningstilsagn forudsætter, at kandidaten under et evt. ph.d.-forløb er aktivt til stede på AHC og bidrager til vores forskningsmiljø (med undtagelse af perioder, hvor der er relevante forskningsrejser og udlandsophold). Dette vil være en betingelse for den fortsatte finansiering af projektet. Hvis du ikke er bosiddende i Danmark, beder vi om, at du vedlægger en plan for, hvordan du planlægger at tilrettelægge dit projekt, så du er i København minimum 50% af tiden. Ansøgere, som ikke er EU-borgere bør undersøge relevante visum-, skatte- og arbejdsforhold før de begynder ansøgningsprocessen, da vi ikke har mulighed for at vejlede omkring dette.

Det vil desværre ikke være muligt for os at sende motivation på afslåede ansøgninger om husningstilsagn.

Eventuelle spørgsmål rettes til projektleder Fafaya Mogensen på fm@arthubcopenhagen.dk

~

PROCES FOR ANSØGNING OM PRAKSISBASERET PH.D.

Husningstilsagn:
De maksimalt seks ph.d.-ansøgere, der får husningstilsagn på AHC indgår i et mentorforløb, som inkluderer to møder med Lars Bang Larsen, leder af kunstnerisk forskning på AHC, samt en feedback-session med en ekstern forsker. Mentorforløbet sigter på at give en grundlæggende diskussion af hver ansøgers projekt, samt at optimere designet for deres ansøgninger. Mentorforløbet finder sted i foråret 2023.

Forhåndsgodkendelse:
Ph.d.-ansøgere, der har fået husningstilsagn på AHC, skal også forhåndsgodkendes af det universitet, hvor der søges om indskrivning. Samarbejdsuniversitetets forskningsråd gennemgår ansøgningen og vurderer, om den er fagligt tilfredsstillende. Hvis universitetet godkender ansøgningen, får kandidaten en forhåndsgodkendelse herfra. Ansøgningsfrister til forhåndsgodkendelse på både Københavns Universitet og Aarhus Universitet plejer at ligge i hhv. november og december måned. Det er ansøgerens eget ansvar at indsende ansøgning om forhåndsgodkendelse. (Københavns Universitet gør opmærksom på, at kandidater, der har modtaget en specialekarakter på under 7, ikke kan komme i betragtning til et ph.d.-forløb).

Ph.d.-ansøgning:
Ph.d.-ansøgere, der har opnået husningstilsagn på AHC og forhåndsgodkendelse fra et universitet, kan efterfølgende søge NNF om finansiering af deres projekter. Ansøgningsfristen til NNF plejer at ligge i begyndelsen af januar måned. Det er ansøgerens eget ansvar at indsende den endelige ansøgning til NNF. AHC har ikke indflydelse på den endelige udvælgelse: det er NNFs fagudvalg, der beslutter hvilke projekter, som opnår finansiering. Den eller de ansøgere, der opnår finansiering af NNF, bliver ansat på AHC som ph.d.-kandidat(er).

Læs mere:
Man kan læse mere om Mads Øvlisen stipendierne i praksisbaseret forskning, og hvad NNFs fagudvalg lægger vægt på i deres vurdering her.

AHC : gives time, space and voices to artistic experimentation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12