Menu

Culture Art Society CAS

Tværdisciplinær kuratorisk researchplatform

Program

CAS er en tværfaglig kuratorisk forskningsplatform, grundlagt af kurator Awa Konaté. CAS kombinerer kritiske undersøgelser og kunstteori i en undersøgelse af den kulturelle økonomi i afrikanske arkiver (både kontinentalt og diasporisk). CAS’ arbejde er centreret om foto-, film- og billedkunstarkivalier som en del af en metode kaldet ’memory work’. Denne metode faciliterer forskellige tilgange til både publikums og institutioners engagement i afrikanske kulturelle produktioner og har til formål at bryde den eurocentriske kunsthistories hegemoni og samtidig skabe adgang til disse produktioner uden for det institutionelle rum.

Dette sker gennem brug af digitale platforme, der kan skabe rum for en realisering af en fri og åben tilgang til kunstuddannelse på baggrund af arkivinddragelse. Dermed er drivkraften i CAS’ arbejde centraliseringen af dekoloniale paradigmer med det formål at sætte fokus på kunsthistoriografi, teori og praksis hos kulturarbejdere med afrikansk afstamning i forhold til programmer og udstillingsprojekter. CAS har blandt andet samarbejdet med Serpentine Galleries, National Film and Television School (NFTS), CIRCA, Cinemateket – Det Danske Film Institut, HacerNoche, The Showroom og Genesis Cinema.

AHC : gives time, space and voices to artistic experimentation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12