Menu

Nana Francisca Schottländer (DK)

Kunstner

Program

Nana Francisca Schottländer (f. 1977 i København, Danmark) arbejder performativt og forskningsbaseret med møder og samskabelsesprocesser, der spænder over arter og eksistensformer.

Centralt i hendes arbejde er brugen af ​​kroppen som et levende redskab til forskning og skabelse. Siden 2016 har hendes arbejde udforsket intra-handlinger med andre end menneskelige entiteter og fænomener som klipper, svampekulturer, tidevand, jord, vind, planter og hele geografiske områder med deres iboende livsformer og dynamik. I de senere år har hendes hovedfokus været forskning i og med landskaber, der er stærkt præget af menneskelig indgriben i form af udvinding, produktion, flytning af stof etc. Gennem kropsliggjorte møder med forskellige steder og deres indbyrdes forbundne mønstre og materialekoreografier skaber hun installationer, performances , tekster, koreografiske værker, offentlige interventioner og publikationer. Hendes arbejde er blevet vist i forskellige institutioner på tværs af billed- og scenekunst samt stedsspecifikt og uden for institutionelle rammer.

Blåkollen stenbrud, Sydnorge. Foto: Andreas Strand Renberg.

AHC : gives time, space and voices to artistic experimentation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12