Menu

Testing Ground

Testing Ground er et offentligt program i Art Hub, der tilbyder kunstneriske forskere mulighed for at afprøve idéer og metoder i praksis.

Art Hub Copenhagens ‘testplads’ for kunstnerisk forskning

Inden for de seneste år er kunstnerisk forskning blevet en del af samtidskunsten, og Art Hub ønsker at bidrage til udviklingen af dette spirende felt for research.

Derfor har Art Hub udviklet programmet Testing Ground: En ’testplads’, der giver kunstnere, som forsker, mulighed for at dele deres undersøgelser og lade eksperimentet træde frem.

Testing Ground ligger i skæringspunktet mellem vidensproduktion og kunstpraksis, atelier og udstilling. Her kan kunstnere åbne deres processer og reflektere over deres tænkning sammen med publikum eller fagfæller i et mulighedsrum, som de selv sætter rammerne for.

Programmet kan være en anledning til at arbejde med begreber eller med nye materialer og medier; til at lancere formater og skærpe hypoteser; til at danne netværker eller skabe en samtale mellem forskellige faggrupper – og til andre former for kunstnerisk udviklingsarbejde. Igennem events som workshops, møder og udsendelser er Testing Ground således en offentlighedsrettet opfølgning på kunstnerisk forskning.

Testing Ground 2021-2022

VÆRKSTED FOR ÆSTETIKS SAMTALER OM PRAKSIS

cover til værksted for æstetiks samtaler om praksis jonas georg

Hvad er skrift? Hvad er ‘viden’? Hvad ligger der i, og hvad kan der lægges i, begrebet kunstnerisk forskning? Det vil VÆRKSTED FOR ÆSTETIKs samtaler om praksis – kunstnerisk forskning i teori, skrift og udsigelse – som Jonas Georg Christensen præsenterer – bidrage til at undersøge.

Der er tale om udvekslinger mellem udøvende kunstnere, teoretikere og forskere. Udgangspunktet for samtalerne er personlige, såvel som generelle spørgsmål om begrebet praksis. Det vil sige nogle af de spørgsmål som Jonas Georg Christensen stiller sig selv om hvad kunstnerisk forskning mon kan være, og endvidere, hvordan det er muligt at redegøre for sine erfaringer med en skabende såvel som teoretisk praksis. Vi vil via samtalen som format behandle spørgsmålene sammen med en række kollegaer der også arbejder udforskende. Igennem samtalerne forsøger vi, hver især, at sætte ord på måderne som vi går i værkstedet på. Arbejdet foretages således ved – afprøvende – at stille og formulere spørgsmål dialogisk. Spørgsmål om viden.

Fra august 2022 – fem gange den sidste tirsdag i måneden, kl. 18.30–20.30 –, præsenteres samtalerne som lyd- og tekstmontager i biografrum. Efter hver visning følger vi op på samtalerne, nu med publikum som tredje part.

Alle seancer foregår i Vester Vov Vov, Absalonsgade 5, 1658 København V.

Værkstedet er udarbejdet af Jonas Georg Christensen i samarbejde med Art Hub Copenhagen som en del af programmet Testing Ground.

 

ARRANGEMENTER:

Art Hub : Art & Research : Testing Ground : VÆRKSTED FOR ÆSTETIKS SAMTALER OM PRAKSIS #1 : 30.08.22

Art Hub : Art & Research : Testing Ground : VÆRKSTED FOR ÆSTETIKS SAMTALER OM PRAKSIS #2 : 27.09.22

Art Hub : Art & Research : Testing Ground : VÆRKSTED FOR ÆSTETIKS SAMTALER OM PRAKSIS #3 : 25.10.22

Luk
Det Algoritmiske Teater

woman with face mask operating digital device with a screen showing a close up of an eye behind her

Det Algoritmiske Teater er et arbejdsfællesskab og et kunstnerisk forskningsprojekt i krydsfeltet mellem scenekunst, billedkunst og programmering. Det Algoritmiske Teater undersøger, hvordan algoritmiske teknologier påvirker vores kroppe, identiteter og samfund og retter et kritisk og undersøgende blik mod algoritmisk kontrol, overvågning og den generelle digitalisering af vores liv.

Det Algoritmiske Teater har eksisteret siden 2020. I øjeblikket arbejder kollektivet på et algoritmisk format, der skal præsenteres i en performance-installation på Den Frie Udstillingsbygning i København i 2023. Installationen suppleres af et sideløbende formidlingsprogram, der også er under udvikling.

Det Algoritmiske Teater består af forfatter og billedkunstner Kristian Byskov, dramatiker og instruktør, Kristian Husted, kurator og programudvikler, Tina Ryoon Andersen og dramaturg Pernille Kragh. Det Algoritmiske Teater samarbejder med Art Hub Copenhagen, TOASTER og er støttet af Statens Kunstfond og Bikubenfonden.

DET ALGORITMISKE TEATER OG TESTING GROUND

Kristian Husted og Kristian Byskov var i marts 2022 i et Testing Ground residency på Art Hub. Husted og Byskov udviklede i løbet af det et-måned lange residency konceptet for The Memory Machine Game et algoritmisk format, der skal kunne bruges som et kunstnerisk værktøj. Som en del af forløbet afholdt de en workshop med professorer og studerende fra Jura og Datalogi, Københavns Universitet, samt Digital Design, IT Universitetet med henblik på at udvikle det endelige algoritmiske format. Som en del af forløbet vil der desuden blive produceret en forskningspublikation.

 

ARRANGEMENTER:

Art Hub : Art & Research : Testing Ground : Free Lunch Series : Det Algoritmiske Teater : 26.04.22

Luk
Prekær Filmpraktik

 

Med denne serie ønskede billedkunstnerne Eva La Cour, Mia Edelgart og Joen Vedel at bruge live-redigeringen som metode til at italesætte spørgsmål om repræsentation, historicitet, temporalitet og teknologisk agens i træning og ‘pleje’ af affektiv sensibilitet og opmærksomhed. Live-redigering er en form for filmisk praksis, hvor billedforløbet ikke er indordnet et allerede fastlagt narrativ og tidslig struktur, men derimod performes frem foran et publikum i nye kombinationer af live-optagelser eller eksisterende materiale. Således åbner live-redigering for nye konstellationer mellem tænkning og billede, arkiv og social proces. Som et performativt og situeret filmisk udtryk møder filmens teknologiske betingelser og visuelle udtryk her kroppe, tid, og rum.

 

ARRANGEMENTER:

Art Hub : Art & Research : Testing Ground : Prekær filmpraktik #1 : 13.04.21

Art Hub : Art & Research : Testing Ground : Prekær filmpraktik #2 : 20.04.21

Art Hub : Art & Research : Testing Ground : Prekær filmpraktik #3 : 14.09.21

Art Hub : Art & Research : Testing Ground : Prekær filmpraktik #4 : 21.09.21

Luk
Kristoffer Raasted : New Connections Queering the Radio

New Connections: Queering the Radio Voice, var en serie af live-radioprogrammer (efterfølgende udgivet som podcast), der satte sig for at undersøge forholdet mellem krop og stemme, særligt vores normative opfattelser af, hvilke stemmer – anatomiske såvel som syntetiske – der forbindes til hvilke kroppe. Live programmerne kunne høres henover over fem torsdage i foråret 2021. Radioprogrammerne indgik både som en del af Art Hubs Testing Ground program og er som en del af Kristoffer Raasteds p.hd.-projekt med samme title.

Kristoffer Raasted opfatter sit praksisbaserede forskningsprojekt som kunstnerisk tænkning snarere end ’artistic research’ – en mindre resultatorienteret og mere processuel tilgang til grundforskning. Intersektionel feminisme og bæredygtighed var desuden centrale emner i projektet.

 

ARRANGEMENTER:

Art Hub : Art & Research : Testing Ground : Kristoffer Raasted : New Connections Queering the Radio Voice I : 25.02.21

Art Hub : Art & Research : Testing Ground : Kristoffer Raasted : New Connections Queering the Radio Voice II : 04.03.21

Art Hub : Art & Research : Testing Ground : Kristoffer Raasted : New Connections Queering the Radio Voice III : 18.03.21

Art Hub : Art & Research : Testing Ground : Kristoffer Raasted : New Connections Queering the Radio Voice IV : 25.03.21

Art Hub : Art & Research : Testing Ground : Kristoffer Raasted : New Connections Queering the Radio Voice V : 16.04.21

Podcast-serien kan høres her.

Luk

1 / 7

Art Hub : Art & Research : Testing Ground : Prekær Filmpraktik. Credit: Christian Brems.

2 / 7

Art Hub : Art & Research : Testing Ground : Kristoffer Raasted : New Connections Queering the Radio Voice. Credit: Christian Brems.

3 / 7

Art Hub : Art & Research : Testing Ground : Prekær Filmpraktik. Credit: Christian Brems.

4 / 7

Art Hub : Art & Research : Testing Ground : Kristoffer Raasted : New Connections Queering the Radio Voice. Credit: Christian Brems.

5 / 7

Det Algoritmiske Teater. Foto: Christian Brems.

6 / 7

WORKSHOP FOR AESTHETICS’ Dialogues in Praxis. Foto: Emil Basse.

7 / 7

WORKSHOP FOR AESTHETICS’ Dialogues in Praxis. Foto: Emil Basse.

Art Hub : gives time, space and voices to artistic experimentation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12