Menu

Testing Ground

Testing Ground er et offentligt program i Art Hub Copenhagen (AHC), der tilbyder kunstneriske forskere mulighed for at afprøve idéer og metoder i praksis. Programmet er en del af Art & Research.

AHCs ‘testplads’ for kunstnerisk forskning

Inden for de seneste år er kunstnerisk forskning blevet en del af samtidskunsten, og AHC ønsker at bidrage til udviklingen af dette spirende felt for research.

Derfor har AHC udviklet programmet Testing Ground: En ’testplads’, der giver kunstnere, som forsker, mulighed for at dele deres undersøgelser og lade eksperimentet træde frem.

Testing Ground ligger i skæringspunktet mellem vidensproduktion og kunstpraksis, atelier og udstilling. Her kan kunstnere åbne deres processer og reflektere over deres tænkning sammen med publikum eller fagfæller i et mulighedsrum, som de selv sætter rammerne for.

Programmet kan være en anledning til at arbejde med begreber eller med nye materialer og medier; til at lancere formater og skærpe hypoteser; til at danne netværker eller skabe en samtale mellem forskellige faggrupper – og til andre former for kunstnerisk udviklingsarbejde. Igennem events som workshops, møder og udsendelser er Testing Ground således en offentlighedsrettet opfølgning på kunstnerisk forskning.

Testing Ground 2024

Bureau for Listening

I den nuværende tilstand af stigende polarisering, miljøkatastrofe og for mange enten politisk træthed eller oprør, hvordan kan lytning så tilbyde en meningsfuld kunstnerisk og kritisk praksis? En pause fra at sige fra, tage plads, definere og beskrive? Hvordan kan lytning give rum og praksis for refleksion og omsorg?

Over nogle måneder deltog kunstnerkollektivet Bureau for Listening i AHC’s Testing Ground-program og flyttede ind på Halmtorvet fire gange én uge ad gangen. Den sidste aften i hver Testing Ground-uge inviterede Bureau for Listening til et offentligt lytte-event, hvor det specifikke program varukendt indtil ankomst, fordi hvert event blev planlagt i løbet af ugen op til.

Hvert lytte-event er konceptualiseret som et samlings- og delingsøjeblik, centreret omkring ugens lyttetema/-praksis, og som en mulighed for at dele resultater, praksis, viden, spørgsmål og undren – en chance for at fejre og fremme lytning.

 

EVENTS:

AHC : Art & Research : Testing Ground : Bureau for Listening : lytning som kunstnerisk praksis : 26.01.24

AHC : Art & Research : Testing Ground : Bureau for Listening : langsom lytning : 01.03.24

AHC : Art & Research : Testing Ground : Bureau for Listening : lyttende krop : 21.03.24

AHC : Art & Research : Testing Ground : Bureau for Listening : rumlig lytning : 18.04.24

Luk

Testing Ground 2023

Ida Marie Hede : Den endnu urealiserede forestilling

 

Testing Ground ligger i skæringspunktet mellem vidensproduktion og kunstpraksis, atelier og udstilling. Her kan kunstnere åbne deres processer og reflektere over deres tænkning sammen med publikum eller fagfæller i et mulighedsrum, som de selv sætter rammerne for. I denne Testing Ground er forfatter og dramatiker Ida Marie Hede blevet inviteret af kurator Jacob Fabricius til at skrive en teaterforestilling. Håbet er en dag at iscenesætte forestillingen midt i en totalinstallation, der vil indgå som et led i Fabricius udstillingsserie iwillmedievalfutureyou.

Over fire aftener vil Ida Marie Hede derfor fortolke Fabricius’ udstillingskoncept gennem samtaler med en række inviterede gæster – kunstnere, forskere, arkitekter – for at indkredse både form og stof til den endnu uskrevne forestilling. Som den kryptiske titel iwillmedievalfutureyou peger på, er udgangspunktet en opløsning af tidsbegrebet med et særligt blik på det primitive, absurde, drømmeriske og dystopiske i vores nutid og mulige fremtid. Hede vil sammen med de inviterede spekulere videre over denne opløste tid i en verden filtret sammen af kroppe, stof, arbejde, kapital, begær, indignation, angst og selvoptimering. En verden, der både accelererer alt og samtidig higer mod at finde healende sprækker og akavede fællesskaber. Spørgsmål, der kunne drive samtalerne frem (eller tilbage): Kan vi bruge stofskifte som en prisme til at forstå vores samfund igennem? Hvor mange tider er der i en kyllingenugget? Hvorfor er magten så svær at få øje på? Redder teknologien os fra døden, eller bliver døden bare mere insisterende? Hvem er det, der arbejder her? Bliver det nogensinde for sent med et sorgritual for de for længst glemte? Kan vi bygge nye gravpladser til fremtidens kroppe? Hvert event vil begynde med, at Hede afprøver en kort dramatisk skitse ved at invitere sin gæst til at læse højt sammen med sig. Efter en sådan nervepirrende bugtalerøvelse vil samtalen bevæge sig mere frit.

 

ARRANGEMENTER:

AHC : Art & Research : Testing Ground : Den endnu urealiserede forestilling I : 28.03.23

AHC : Art & Research : Testing Ground : Den endnu urealiserede forestilling II : 18.04.23

AHC : Art & Research : Testing Ground : Den endnu urealiserede forestilling III :16.05.23

AHC : Art & Research : Testing Ground : Den endnu urealiserede forestilling IV : 13.06.23

Luk
Juan Pablo García Sossa / jpgs

 

Gennem sit Testing Ground forløb undersøger Juan Pablo García Sossa / jpgs gengivelsen af en mangfoldighed af virkeligheder gennem Magical Hackerism og Spelling Masala Protocols. Med afsæt i en interesse i plurives-teknologi og en pluriversal og tekno-divers forståelse af vores planet ser jpgs på Magical Hackerism og forskellige former for tropisk hacking (blandt andre brasiliansk Jeitinho og Gambiarra, Indian Jugaad og latinamerikanske Rebusque og Hechiza) som en måde at hacke virkeligehden. For at kunne omskabe rodkoden til der, vi tror gør os til mennesker og reducere de vertikaliteter, der er indlejeret i de moderne binærer vi lever, fokuserer jpgs på generative protokoller, der på endemisk viden specifikt fra troperne. Masala bliver almindeligvis forstået som en kombination af krydderier, der kan enten spises eller drikkes. Der findes ikke en enkelt, men nærmere millioner af måder at lave masala på – og alligevel kan vi stadig referere til det. Som den del af sit Testing Ground forløb dannede jpgs et forskningsnetværk i rammen af Futura Trōpica Netroots, der udforsker forestillinger om teknologier og net fra et Tropikós-perspektiv og udarbejdede generative masala-protokoller, der muliggør gengivelsen af ​​en mangfoldighed af verdener og oversættelsen af dem til digitale eksperimenter.

 

Futura Trōpica Netroots er et inter-tropisk netværk af græsrods LANskaber, der arbejder med udveksling af andre typer af endemisk viden, ressourcer og teknologier for lateral udveksling af andre former for endemisk viden, ressourcer og teknologier fra et Tropikós-perspektiv. Dette P2P semi-offentlige netværk bruger IPFS protokol til at forbinde udøvere og netværk af kærlighed, der alle forstår livet som en kunstnerisk praksis fra Bogotá Colombia, Kinshasa DR Congo og Bengaluru Indien. I netværket udføres en række eksperimenter, der former og omformer vores organisations- og ledelsesmønstre såvel som vores måder at netværke på.

 

ARRANGEMENTER:

 

AHC : Art & Research : Testing Ground : Spelling Masala Protocols : A Protocol Design Workshop : 10.05.23-11.05.23.

AHC : Art & Research : Testing Ground : Talk : Magical Hackerism : On Creolizing Protocols, Tekologies and Permacomputing : 11.05.23

Luk

Testing Ground 2021-2022

VÆRKSTED FOR ÆSTETIKS SAMTALER OM PRAKSIS

cover til værksted for æstetiks samtaler om praksis jonas georg

Hvad er skrift? Hvad er ‘viden’? Hvad ligger der i, og hvad kan der lægges i, begrebet kunstnerisk forskning? Det vil VÆRKSTED FOR ÆSTETIKs samtaler om praksis – kunstnerisk forskning i teori, skrift og udsigelse – som Jonas Georg Christensen præsenterer – bidrage til at undersøge.

Der er tale om udvekslinger mellem udøvende kunstnere, teoretikere og forskere. Udgangspunktet for samtalerne er personlige, såvel som generelle spørgsmål om begrebet praksis. Det vil sige nogle af de spørgsmål som Jonas Georg Christensen stiller sig selv om hvad kunstnerisk forskning mon kan være, og endvidere, hvordan det er muligt at redegøre for sine erfaringer med en skabende såvel som teoretisk praksis. Vi vil via samtalen som format behandle spørgsmålene sammen med en række kollegaer der også arbejder udforskende. Igennem samtalerne forsøger vi, hver især, at sætte ord på måderne som vi går i værkstedet på. Arbejdet foretages således ved – afprøvende – at stille og formulere spørgsmål dialogisk. Spørgsmål om viden.

Fra august 2022 – fem gange den sidste tirsdag i måneden, kl. 18.30–20.30 –, præsenteres samtalerne som lyd- og tekstmontager i biografrum. Efter hver visning følger vi op på samtalerne, nu med publikum som tredje part.

Alle seancer foregår i Vester Vov Vov, Absalonsgade 5, 1658 København V.

Værkstedet er udarbejdet af Jonas Georg Christensen i samarbejde med AHC som en del af programmet Testing Ground.

 

ARRANGEMENTER:

AHC : Art & Research : Testing Ground : VÆRKSTED FOR ÆSTETIKS SAMTALER OM PRAKSIS #1 : 30.08.22

AHC : Art & Research : Testing Ground : VÆRKSTED FOR ÆSTETIKS SAMTALER OM PRAKSIS #2 : 27.09.22

AHC : Art & Research : Testing Ground : VÆRKSTED FOR ÆSTETIKS SAMTALER OM PRAKSIS #3 : 25.10.22

AHC : Art & Research : Testing Ground : VÆRKSTED FOR ÆSTETIKS SAMTALER OM PRAKSIS #4 : 29.11.22

AHC : Art & Research : Testing Ground : VÆRKSTED FOR ÆSTETIKS SAMTALER OM PRAKSIS #5 : 24.01.23

 

DOKUMENTATION:

AHC : Media : Testing Ground : Værksted for Æstetiks Samtaler om Praksis : Audio

Luk
Det Algoritmiske Teater

woman with face mask operating digital device with a screen showing a close up of an eye behind her

Det Algoritmiske Teater er et arbejdsfællesskab og et kunstnerisk forskningsprojekt i krydsfeltet mellem scenekunst, billedkunst og programmering. Det Algoritmiske Teater undersøger, hvordan algoritmiske teknologier påvirker vores kroppe, identiteter og samfund og retter et kritisk og undersøgende blik mod algoritmisk kontrol, overvågning og den generelle digitalisering af vores liv.

Det Algoritmiske Teater har eksisteret siden 2020. I øjeblikket arbejder kollektivet på et algoritmisk format, der skal præsenteres i en performance-installation på Den Frie Udstillingsbygning i København i 2023. Installationen suppleres af et sideløbende formidlingsprogram, der også er under udvikling.

Det Algoritmiske Teater består af forfatter og billedkunstner Kristian Byskov, dramatiker og instruktør, Kristian Husted, kurator og programudvikler, Tina Ryoon Andersen og dramaturg Pernille Kragh. Det Algoritmiske Teater samarbejder med AHC, TOASTER og er støttet af Statens Kunstfond og Bikubenfonden.

DET ALGORITMISKE TEATER OG TESTING GROUND

Kristian Husted og Kristian Byskov var i marts 2022 i et Testing Ground residency hos AHC. Husted og Byskov udviklede i løbet af det et-måned lange residency konceptet for The Memory Machine Game et algoritmisk format, der skal kunne bruges som et kunstnerisk værktøj. Som en del af forløbet afholdt de en workshop med professorer og studerende fra Jura og Datalogi, Københavns Universitet, samt Digital Design, IT Universitetet med henblik på at udvikle det endelige algoritmiske format. Som en del af forløbet vil der desuden blive produceret en forskningspublikation.

 

ARRANGEMENTER:

AHC : Art & Research : Testing Ground : Free Lunch Series : Det Algoritmiske Teater : 26.04.22

Luk
Prekær Filmpraktik

 

Med denne serie ønskede billedkunstnerne Eva La Cour, Mia Edelgart og Joen Vedel at bruge live-redigeringen som metode til at italesætte spørgsmål om repræsentation, historicitet, temporalitet og teknologisk agens i træning og ‘pleje’ af affektiv sensibilitet og opmærksomhed. Live-redigering er en form for filmisk praksis, hvor billedforløbet ikke er indordnet et allerede fastlagt narrativ og tidslig struktur, men derimod performes frem foran et publikum i nye kombinationer af live-optagelser eller eksisterende materiale. Således åbner live-redigering for nye konstellationer mellem tænkning og billede, arkiv og social proces. Som et performativt og situeret filmisk udtryk møder filmens teknologiske betingelser og visuelle udtryk her kroppe, tid, og rum.

 

ARRANGEMENTER:

AHC : Art & Research : Testing Ground : Prekær filmpraktik #1 : 13.04.21

AHC : Art & Research : Testing Ground : Prekær filmpraktik #2 : 20.04.21

AHC : Art & Research : Testing Ground : Prekær filmpraktik #3 : 14.09.21

AHC : Art & Research : Testing Ground : Prekær filmpraktik #4 : 21.09.21

DOKUMENTATION:

AHC : Art & Research : Testing Ground : Prekær filmpraktik : Video & Text

Luk
Kristoffer Raasted : New Connections Queering the Radio

New Connections: Queering the Radio Voice, var en serie af live-radioprogrammer (efterfølgende udgivet som podcast), der satte sig for at undersøge forholdet mellem krop og stemme, særligt vores normative opfattelser af, hvilke stemmer – anatomiske såvel som syntetiske – der forbindes til hvilke kroppe. Live programmerne kunne høres henover over fem torsdage i foråret 2021. Radioprogrammerne indgik både som en del af AHCs Testing Ground program og er som en del af Kristoffer Raasteds ph.d.-projekt med samme titel.

Kristoffer Raasted opfatter sit praksisbaserede forskningsprojekt som kunstnerisk tænkning snarere end ’artistic research’ – en mindre resultatorienteret og mere processuel tilgang til grundforskning. Intersektionel feminisme og bæredygtighed var desuden centrale emner i projektet.

 

ARRANGEMENTER:

AHC : Art & Research : Testing Ground : Kristoffer Raasted : New Connections Queering the Radio Voice I : 25.02.21

AHC : Art & Research : Testing Ground : Kristoffer Raasted : New Connections Queering the Radio Voice II : 04.03.21

AHC : Art & Research : Testing Ground : Kristoffer Raasted : New Connections Queering the Radio Voice III : 18.03.21

AHC : Art & Research : Testing Ground : Kristoffer Raasted : New Connections Queering the Radio Voice IV : 25.03.21

AHC : Art & Research : Testing Ground : Kristoffer Raasted : New Connections Queering the Radio Voice V : 16.04.21

Podcastserien kan høres her.

Luk

1 / 7

AHC : Art & Research : Testing Ground : Prekær Filmpraktik. Foto: Christian Brems

2 / 7

AHC : Art & Research : Testing Ground : Kristoffer Raasted : New Connections Queering the Radio Voice. Credit: Christian Brems.

3 / 7

AHC : Art & Research : Testing Ground : Prekær Filmpraktik. Credit: Christian Brems.

4 / 7

AHC : Art & Research : Testing Ground : Kristoffer Raasted : New Connections Queering the Radio Voice. Credit: Christian Brems.

5 / 7

Det Algoritmiske Teater. Foto: Christian Brems.

6 / 7

WORKSHOP FOR AESTHETICS’ Dialogues in Praxis. Foto: Emil Basse.

7 / 7

WORKSHOP FOR AESTHETICS’ Dialogues in Praxis. Foto: Emil Basse.

AHC : gives time, space and voices to artistic experimentation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12