Menu
Prekær Filmpraktik. Foto: Christian Brems
Tilbage til kalenderoversigten

Testing Ground :

Prekær Filmpraktik #3

14. september 2021 16.00 - 19.00
Art Hub Copenhagen Halmtorvet 27, 1700 København V

Tirsdag den 14. september inviterer Art Hub sammen med kunstnerne Eva la Cour, Rasmus Brink Pedersen, Mia Edelgart og Joen Vedel til workshoppen Prekær Filmpraktik #3. Ved Workshoppen vil kunstnerne introducere og forsøge at afmystificere hvad live-redigering er og kan være – konceptuelt og teknisk. Udover at være en almen brugt metode i mainstream tv-produktion er live-redigering for kunstnerne en slags maskine, der kan materialisere luftige samtaler om komplekse emner, problemer, sensibiliteter og æstetiske dragninger, som deles på kryds og tværs, mens der gives form til disse samtaler.

Workshoppen vil bestå af en række oplæg, hvor kunstnerne vil eksemplificere, perspektivere og diskutere deres indbyrdes interesser i live-redigering som metode. Oplæggene filmes fra forskellige kameraer og vinkler, som deltagerne i workshoppen vil være med til at operere og klippe imellem, mens det live-streames.

Livestreamen kan følges på www.arthubcopenhagen.net

Igennem workshoppen vil teori og praksis således blive flettet sammen og deltagerne inviteres ind i selve maskinrummet for produktionen af film. Brugen af udtrykket 'prekær' er således tiltænkt at signalere en interesse for en ’potentialets æstetik’, og altså en æstetik der omfavner både tekniske fejl og social impuls.

~

Workshoppen foregår på dansk.

Det er gratis at deltage, men der er et begrænset antal pladser. Tilmelding foregår her via Billetto. Seneste tilmelding er 12. September.

MERE OM PREKÆR FILMPRAKTIK

Med denne serie ønsker billedkunstnerne Eva La Cour, Mia Edelgart og Joen Vedel at bruge live-redigeringen som metode til at italesætte spørgsmål om repræsentation, historicitet, temporalitet og teknologisk agens i træning og ‘pleje’ af affektiv sensibilitet og opmærksomhed. Live-redigering er en form for filmisk praksis, hvor billedforløbet ikke er indordnet et allerede fastlagt narrativ og tidslig struktur, men derimod performes frem foran et publikum i nye kombinationer af live-optagelser eller eksisterende materiale. Således åbner live-redigering for nye konstellationer mellem tænkning og billede, arkiv og social proces. Som et performativt og situeret filmisk udtryk møder filmens teknologiske betingelser og visuelle udtryk her kroppe, tid, og rum.

OM TESTING GROUND

Prekær Filmpraktik er en del af Art Hubs programserie Testing Ground, som er en ’testplads’ for kunstneriske forskere, der ønsker at afprøve idéer og metoder i praksis. Det er et forum, hvor den kunstneriske proces kan møde og afprøves overfor et publikum eller over for fagfæller. Her kan kunstnere kvalificere relevante temaer og dele deres undersøgelser i et nyt, eksperimenterende rum, der befinder sig mellem den akademiske og kunstneriske praksis, mellem atelier og udstillingsrum.

AHC : gives time, space and voices to artistic experimentation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12