Nyheder

OPEN CALL – Art Hub Copenhagen Work Desk

PALM NOIR – A collaboration between Art Hub Copenhagen and Nordic LA

Art Hub Copenhagen hosts an international transdisciplinary summit on Life with Water

SUMMERWORKS – Mød de udvalgte residents Wilfred Wagner, Moa Alskog, Anne Louise Blicher and Anne Mette Schultz

Kurator fra New Museum bliver direktør for Art Hub Copenhagen

ÅBENT HUS – Art Hub Copenhagen inviterer indenfor

ART WEEK – Rundbordsamtale om Virtual Reality i Samtidskunsten.

Internationalt samlingspunkt for kunstneres udvikling bliver en realitet i København

“Art Hub Copenhagen er udtryk for en vision om et nytænkende og førende sted for professionelle kunstneres arbejde med base i København. Ambitionen er at skabe inspirerende og progressive rammer for professionelle kunstnere, hvor tværfaglighed, samarbejder og internationalt perspektiv er kerneværdier.”

— Bestyrelsesformand Tine Fischer, direktør/stifter, CPH:DOX

Om Art Hub Copenhagen

Foreningen Art Hub Copenhagen arbejder for at skabe et internationalt samlingspunkt i København, hvor professionelle kunstnere kan mødes, arbejde og udvikle deres praksisser i nye inspirerende og udfordrende rammer. Foreningen er stiftet med det formål at arbejde for at etablere, udvikle og drive dette samlingspunkt – Art Hub Copenhagen – herunder at indsamle de nødvendige økonomiske midler til initiativets fulde realisering.

Art Hub Copenhagen er en institution, som faciliterer professionelle kunstneres virke gennem en engageret dialog med omverden. Institutionens aktiviteter er baserede på partnerskaber med internationale aktører inden for både kunstneriske og andre discipliner. Fælles for aktørerne er, at de er kendetegnet ved højt fagligt niveau og visioner på kunstnernes og verdens vegne.

I Januar 2019 flyttede Art Hub Copenhagen ind i egne lokaler i Kødbyen i København, og er herefter gået i gang med aktiviteter i samarbejde med danske og internationale partnere. Lokalerne er midlertidige, og der arbejdes derfor forsat på at finde andre lokaler, hvor Art Hub Copenhagen kan realiseres i fuldt format.

Læs scenariet for Art Hub Copenhagen her.

“Vi har altid som samfund brug for at der skabes kunst på højeste niveau. De rammer der bedst understøtter skabelsen og tilgængeligheden af kunsten, forandres til gengæld over tid. Hvis vi med Art Hub Copenhagen kan skabe nye rammer for produktion og tilgængelighed af verdensklasse kunst, vil det være en gave for både Danmark og kunsten.”

– Matias Møl Dalsgaard, bestyrelsesmedlem, direktør/stifter, GoMore

Art Hub Copenhagens forening

Foreningen har til formål at arbejde for at videreudvikle, implementere og drive Art Hub Copenhagen. Foreningens bestyrelse er sammensat af personer med kompetencer indenfor både ledelse og udvikling af kunstinstitutioner, kunstnerisk praksis og udvikling i en international kontekst, samt viden om innovative og kommercielle initiativer. Bestyrelsen tæller følgende medlemmer:

  • Formand
  • Tine Fischer (Direktør og stifter, CPH:DOX)
  • Øvrige bestyrelsesmedlemmer
  • Mikkel Bogh (Direktør, Statens Museum for Kunst)
  • Frederik Hardvendel (Direktør, Statens Værksteder for Kunst)
  • Ann Lislegaard (Kunstner)
  • Dorte Mandrup (Kreativ direktør og partner, Dorte Mandrup Arkitekter)
  • Matias Møl Dalsgaard (Direktør og stifter, GoMore)

Bikubenfonden stiller ressourcer til rådighed for Art Hub Copenhagen i form af administration og udviklingsarbejde i den indledende fase og supporterer foreningens bestyrelse med den organisatoriske og indholdsmæssige udvikling samt etableringen af Art Hub Copenhagen. Læs mere om baggrunden for Art Hub Copenhagen her.

“Art Hub Copenhagen er strategisk i sit afsæt og ambitiøst i sin målsætning om at blive et innovativt, markant tiltag over for Danmarks dygtige billedkunstnere. At styrke den faglige udvikling og rammerne for kunstnernes produktion og netværksdannelse vil komme samfundet til gode. Jeg glæder mig til at se det få den internationale bevågenhed, som man må forvente.”

– Frederik Hardvendel