Menu

Publications

I vores arbejde med at give rum, tid og sprog til kunstnere og det kunstneriske eksperiment præsenterer Art Hub Copenhagen tre publikationsserier Interview, Teori og Andet.

Et møde med billedkunst er også et møde med sprog. Hvor det som kan ses møder det som kan siges, er billeder flettet sammen med ord når vi taler, lytter, og skriver.

I AHC udforsker vi samtidskunstens mange stemmer i deres egen ret, som udsagn og vidnesbyrd gennem hvilke vi kan tune ind på de steder som kunsten kan føre os hen.

Vores publikationer vokser ud af samarbejder og samtaler som vi har med mange forskellige folk og fællesskaber, i form af teori, fortællinger der er viklet ind i kunst, og tekster afledt fra kunstnerisk tænkning og handling.

De første publikationer initieret af AHC udkom i september 2022 og kan købes i kunstbutikken SKITSE. Du kan læse mere om de enkelte publikationer nedenfor.

~

Alle publikationer er initieret af AHC og designet af Alexis Mark.

Støttet af Statens Kunstfond, LA Box ENSA og Novo Nordisk Fonden.

Interview

Interview er baseret på samtaler med kunstnere, der har været i residency hos AHC. Sammen med en interviewer og en gæst præsenterer kunstneren sit arbejde i ord og billeder: ikke bare ét værk eller én udstilling, men aktuelle processer, tanker og daglige udfordringer. Interview-serien er på engelsk.

Adam Khalil

Art Hub Copenhagen Publications program Front cover for Adam Khalil

 

Ifølge comancheforfatteren Paul Chaat Smith fremmaner mainstreambilleder af ‘indianeren’ en ”halvt husket, både beroligende og farlig tilstedeværelse, som lurer lige under overfladen”. I dette interview lukker kunstner og filmmager Adam Khalil denne halvt-huskede tilstedeværelse ud ved at adressere emner som de tidslige forviklinger ved at være ‘indfødt’, Christopher Columbus som den første vampyr i den ‘Nye Verden’, og det offentlige hemmelige selskab New Red Order. Christian Lund taler med Khalil om hans samarbejdsprojekter og Naja Dyrendom Graugaard bidrager med en poetisk refleksion over racemæssig stereotypisering i det danske skolesystem. 

PUBLIKATIONEN KAN KØBES HER

~

Tak til: Adam Khalil, Naja Dyrendom Graugaard og Christian Lund
Design: Alexis Mark
Copyediting: Sarah Quigley
Redigering: Stine Nørgaard Lykkebo
Redaktører: Jacob Fabricius og Lars Bang Larsen
Tryk: Eks-skolen, Copenhagen
Oplag: 300 eks., 1. oplag
ISBN: 978-87-94396-00-4

Art Hub Copenhagen, 2022.

~

Interview er baseret på samtaler med kunstnere, der har været i residency hos AHC. Sammen med en interviewer og en gæst præsenterer kunstneren her sit arbejde i ord og billeder: ikke bare ét værk eller en én udstilling, men aktuelle processer, tanker og daglige udfordringer. Interview-serien er på engelsk.

Luk
Mia Edelgart

Art Hub Copenhagen Publications program Front cover for Mia Edelgart

 

I denne publikation taler Mia Edelgart om sine seneste værker og kommer omkring emner som dumhed, sårbarhed, langsommelighed og fælles måder at tænke og arbejde. Mai Corlin Frederiksen og Deirdre Johanna Humphrys er de to gæstestemmer, der infiltrerer samtalen og diskuterer Edelgarts tilgang og proces. Interviewene blev gennemført over e-mail i løbet af 2021 og starten af 2022. Interviewet er på engelsk. 

PUBLIKATIONEN KAN KØBES HER

~

Tak til: Mia Edelgad, Mai Corlin Frederiksen og Deirdre Johanna Humphrys.
Design: Alexis Mark
Oversættelse: Glen Gamer
Redigering: Stine Nørgaard Lykkebo
Redaktører: Jacob Fabricius og Lars Bang Larsen
Tryk: Eks-skolen, København
Oplag: 300 eks, 1. oplag
ISBN: 978-87-94396-01-1

Art Hub Copenhagen, 2022.

~

Interview er baseret på samtaler med kunstnere, der har været i residency hos AHC. Sammen med en interviewer og en gæst præsenterer kunstneren her sit arbejde i ord og billeder: ikke bare ét værk eller en én udstilling, men aktuelle processer, tanker og daglige udfordringer. Interview-serien er på engelsk.

Luk
Kasper Hesselbjerg

Art Hub Copenhagen Publications program Front cover for Kasper Hesselbjerg

 

Kasper Hesselbjergs praksis er centreret om tre grundlæggende elementer: Skulptur, tekst – og sidst men ikke mindst – mad. I denne publikation skaber Hesselbjerg forbindelser mellem skulptur, collage, sprog og umamien i sine værker. Kunstner Søren Andreasen deltager i samtalen, for at tale om hans og Hesselbjergs fælles lidenskab og interesse: Kina, og kinesisk tænkning. Interviewene blev gennemført over e-mail i løbet af 2021 og starten af 2022. Interviewet er på engelsk. 

PUBLIKATIONEN KAN KØBES HER

~

Tak til: Kasper Hesselbjerg og Søren Andreasen.
Design: Alexis Mark
Oversættelse: Glen Gamer
Redigering: Stine Nørgaard Lykkebo
Redaktører: Jacob Fabricius og Lars Bang Larsen
Tryk: Eks-skolen, Copenhagen
Oplag: 300 eks, 1. oplag
ISBN: 978-87-94396-02-8

Art Hub Copenhagen, 2022.

~

Interview er baseret på samtaler med kunstnere, der har været i residency hos AHC. Sammen med en interviewer og en gæst præsenterer kunstneren her sit arbejde i ord og billeder: ikke bare ét værk eller en én udstilling, men aktuelle processer, tanker og daglige udfordringer. Interview-serien er på engelsk.

Luk
Steffen Jørgensen

Art Hub Copenhagen Publications program Front cover for Steffen Jørgensen

 

Steffen Jørgensen taler ud om sine metoder både i forhold til maleri og animation – ud over at berøre emner som konspirationsteori, kunstverdenen og madlavning. Han bliver desuden fanget i en diskussion om grise. Jørgensens samarbejdspartner Will Benedict, med hvem han blandt andet har skabt den digitale animation The Restaurant, kaster sig ind samtalen med forskellige absurde spørgsmål. Interviewene blev gennemført over e-mail i løbet af 2021 og starten af 2022. Interviewet er på engelsk. 

PUBLIKATIONEN KAN KØBES HER

~

Tak til: Steffen Jørgensen og Will Benedict
Design: Alexis Mark
Oversættelse: Glen Garner
Redigering: Stine Nørgaard Lykkebo
Redaktører: Jacob Fabricius og Lars Bang Larsen
Tryk: Eks-skolen, København
Oplag: 300 eks, 1. oplag
ISBN: 978-87-94396-03-5

Art Hub Copenhagen, 2022.

~

Interview er baseret på samtaler med kunstnere, der har været i residency hos AHC. Sammen med en interviewer og en gæst præsenterer kunstneren her sit arbejde i ord og billeder: ikke bare ét værk eller en én udstilling, men aktuelle processer, tanker og daglige udfordringer. Interview-serien er på engelsk.

Luk

Theory

Teori tager udgangspunkt i filosoffen Rosi Braidotti’s definition af teori som en form for organiseret fremmedgørelse fra de dominerende værdier. Bogserien vil præsentere udgivelser, der er relevante for tænkningen af kunst og kuratorisk praksis i dag. Teori-serien er primært på dansk.

Karen Barad

Art Hub Copenhagen Publications program Front cover for Karen Barad

 

Karen Barad – feminist, filosof og partikelfysiker – har siden årtusindskiftet skabt et sjældent og fornyende bidrag til samtidig tænkning. De holdt i 2021 en online forelæsning på AHC i forbindelse med Lea Porsagers udstilling STRIPPED på Kunsthal Charlottenborg. I forlængelse heraf udgiver vi Naturens queer performativitet, som er den første oversættelse af Barad til dansk. I essayet diskuterer Barad queer ontologier og den etiske forpligtelse over for ikke/mennesker og argumenterer for, at naturen i bund og grund er queer – på kryds og tværs, og på den herligste perverse facon. 

“Hvordan kan man tænke muligheden for queerhed hos et af de mest udbredte at alle væsner-atomer? Disse ‘ultraqueer’ væsner – med deres kvante-hverdagsagtige egenskaber-queerer selve ideen om queerhed i deres radikalt dekonstruktive væremåder. Målet er at vise, at alskens former for tilsyneladende umuligheder faktisk er mulige, også queerhed i kausalitet, materie, tid og rum,” fra Naturens queer performativitet.

PUBLIKATIONEN KAN KØBES HER

~
Tak til: Karen Barad og kvinder, køn & forskning for tilladelse til at oversætte og udgive “Nature’s Queer Performativity.”
Design: Alexis Mark
Oversættelse: Andreas Eckhardt-Læssøe og Lars Bang Larsen
Redigering: Stine Nørgaard Lykkebo
Korrektur: Anne Kølbæk Iversen og Semine Long-Callesen
Redaktører: Jacob Fabricius og Lars Bang Larsen
Tryk: Eks-Skolen, København
Oplag: 300 eks. / 1. oplag
ISBN: 978-87-94396-05-9
Forside billede: Lea Porsager, Stripped ULTIMATE PHYSICAL ATOM (DE/ EXCITATION), Kunsthal Charlottenborg, 2021. Foto: David Stjernholm
Art Hub Copenhagen, 2022.
~
Teori er en form for organiseret fremmedgørelse fra de dominerende værdier.
– Rosi Braidotti
Luk
Alexandra Hunts

Art Hub Copenhagen Publications program Front cover for Alexandra Hunts

“Videnskab er et tænkeredskab, ligesom kunst…” Denne publikation indeholder transskriptioner af samtaler mellem kunstner Alexandra Hunts og professor i Faststoffysik på Niels Bohr-instituttet i København, Charles M. Marcus.

Roland Barthes’ skrev om det interdisciplinære, at det ”består i at skabe en ny genstand, der ikke tilhører nogen”: denne epistemologiske hjemløshed genlyder i både Hunts’ og Marcus’ immigrantbaggrund og i det 20. århundredes kunst- og videnskabshistorie.  

PUBLIKATIONEN KAN KØBES HER.

~

Tak til: Kunsten Museum of Modern Art. La Box ENSA, Niels Bohr Institute, Helga Christoffersen, Signe Meisner Christensen, Anne Kølbæk Iversen. Joachim Koester, Charles M. Marcus, Kuzya & Vasya, familie og venner.
Støtte: La Box ENSA og Novo Nordisk Fonden.
Design: Alexis Mark
Korrektur: Anne Kølbæk Iversen og Sarah Quigley
Redigering: Stine Nørgaard Lykkebo
Redaktører: Jacob Fabricius og Lars Bang Larsen
Tryk: Eks-skolen, Copenhagen
ISBN: 978-87-94396-04-2

Art Hub Copenhagen, 2022.

~

Teori er en form for organiseret fremmedgørelse fra de dominerende værdier.
– Rosi Braidotti
Luk

Other

Andet er i sin grundstruktur inkonsekvent, fordi den aldrig ligner sig selv og altid kan indeholde noget forskelligt. Udgivelserne udfolder et kunstnerisk projekt, billeder, ideer eller blot strøtanker og forbliver dermed – i al sin andethed – sig selv. Andet-serien kan være på både dansk og engelsk.

Thoravej 29

Art Hub Copenhagen Publications program Front cover for Thoravej 29

 

Denne publikation dokumenterer udstillingen Thoravej 29, som var kurateret af Culture Art Society (CAS), FCNN, Institut Funder Bakke, Kristian Vistrup Madsen og Mette Woller. Thoravej 29 var den første udstilling arrangeret af AHC.

PUBLIKATIONEN KAN KØBES HER

~

Tekster af: Andreas Führer, Nina Koch, Awa Konaté, Kristian Vistrup Madsen, Claudine Zia, Mette Woller, Lars Bang Larsen & Jacob Fabricius.
Design: Alexis Mark
Oversættelse: Glen Garner
Redigering: Anne Kølbæk Iversen & Stine Nørgaard Lykkebo
Redaktører: Jacob Fabricius, Lars Bang Larsen
Tryk: Eks-skolen, København
Oplag: 300 kopier, første udgave
Støtte: Statens Kunstfond
ISBN: 978-87-94396-06-6

Art Hub Copenhagen 2022.

~

Bogserien Other er i sin grundstruktur inkonsekvent, fordi den aldrig ligner sig selv og altid kan indeholde noget forskelligt: serien udfolder et kunstnerisk eller kuratorisk projekt, eller billeder, idéer, og strøtanker, og forbliver dermed – i al sin andethed – sig selv.

Luk

AHC : gives time, space and voices to artistic experimentation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12