Menu

Art Hub Residency

Art Hub Copenhagen arbejder for at hjælpe kunstnere på vej i deres karriere. Det gør vi blandt andet ved at invitere billedkunstnere i residency på Halmtorvet i København. Alle open calls bliver offentliggjort her på hjemmesiden og på vores profiler på sociale medier.

Art Hub Residency er for kunstnere, som befinder sig på et stadie, hvor deres praksis har en vis tyngde og aktivitet, men hvor residencyprogrammet vil kunne hjælpe med at udbrede og i endnu højere grad etablere kunstnerens praksis på nationalt og internationalt plan.

Programmet er både for nyuddannede kunstnere og for kunstnere, hvor det på anden vis vurderes, at residencyprogrammet vil kunne få dem i nye, udviklende retninger. Alder har ingen betydning.

Art Hub Residency består af et atelier, løn, et produktionsbudget og et omfattende karriereudviklingsprogram, som du kan læse mere om nedenfor.

Nuværende og tidligere residenter:

Residencyprogrammet

Art Hubs residencyprogram er tilrettelagt efter følgende tre indsatsområder:

 • Netværk
 • Fordybelse/Produktion
 • Formidling.

NETVÆRK
Art Hub er en netværksskabende institution, som arbejder på at skabe betydningsfulde forbindelser for de tilknyttede kunstneres karriere.

Netværksprogrammet består blandt andet af:

 • Besøgsprogram til lokale kunstinstitutioner.
 • Ekskursioner til steder for inspiration.
 • Netværksdannelse til kunstprofessionelle fagfolk og kunstinstitutioner med fokus på den internationale kunstverden. Denne del af programmet ønsker at skabe et udvidet internationalt netværk gennem sparring fra aktører i kunstverdenen og dermed understøtte udviklingen i den enkelte kunstners praksis. Der er også mulighed for at styrke netværksdannelse til nationale aktører. Art Hubs residency tilbyder derudover relevante kuratorbesøg fra henholdsvis ind- og udland.

Netværksdelen udarbejdes med udgangspunkt i den enkelte kunstners praksis og behov.

FORDYBELSE/PRODUKTION
Kunstneriske praksisser har forskelligartede tempi og behov. Hos Art Hub vil vi gerne tilbyde et residencyprogram, der både giver mulighed for en fordybelses- og produktionsproces:

 • Tid til fordybelse giver kunstneren ro til research og undersøgelse af fremtidige projekter.
 • Mentorordning: mulighed for faglig sparring på praksis fra kunstprofesionelle såvel som fra andre felter end billedkunstens.
 • Under residencyopholdet er der desuden tid og rum for produktion af nye værker, blandt andet med et kortere ophold på Statens Værksteder for Kunst efter aftale.

Der foreligger ikke et krav om udarbejdelse af værker under opholdet.

FORMIDLING
Art Hub anser formidling som en essentiel komponent i enhver kunstnerisk praksis og karriere. Formidlingsindsatsen består både af et formidlingsarbejde fra Art Hubs side og et for kunstneren frivilligt tilhørende program, der giver den enkelte redskaber til at varetage formidling af egen praksis. De tilknyttede kunstnere vil modtage produktionshjælp, honorar og indholdssparring fra Art Hubs team til de formidlingsaktiviteter, der er en del af programmet.

Formidlingsprogrammet består af følgende:

 • Art Hub formidler de tilknyttede kunstnerens praksis på institutionens website, sociale medier og i ét af Art Hubs månedlige nyhedsbreve. Modus for disse formidlingstiltag aftales med hver enkel kunstner.
 • Et materiale med et bredere offentligt sigte, som udfolder den enkelte kunstners praksis og/eller igangværende projekter/proces/materiale/tematiske fokus. Materialet kan tage form på forskellige måder, eksempelvis som:
  • Talk
  • Podcast/lyd
  • Video (interview, atelierbesøg, ekspedition eller andet)
  • Tekst (interview, Q&A, kunstnerens egen tekst eller andet).

Art Hub : is an international art institution aimed at supporting the young contemporary art scene

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12