Menu

Artistic Practice

I 2022 og 2023 inviterer AHC i alt seks udvalgte kunstnere til at deltage i Artistic Practice, som præsenterer forskellige kunstneriske stemmer fra scenen. Programmet er en del af Artistic Production & Development.

Still fra Linda Lamignans Artistic Practice-film.

Artistic Practice er bygget op om et interviewformat, der stiller skarpt på den enkelte kunstners praksis med det formål at formidle denne. Interviewet udfolder sig både som en live-begivenhed og et videoportræt, der kan være med til at skabe øget opmærksomhed om kunstneren. I interviewet møder den enkelte kunstner en international kapacitet, der i samtalen kan åbne kunstnerens praksis på nye måder. Kunstneren er selv med til at vælge sin samtalepartner. Ud over interviewet indeholder programmet desuden støtte og sparring i forhold til at opbygge et internationalt netværk.

Kunstnerne i Artistic Practice er professionelle danske kunstnere midt i deres karriere, der har markeret sig som banebrydende og nyskabende. Det er kunstnere, der overvejende har haft udstillingspraksis i Danmark, men vurderes at have potentiale til at nå ud i en international sammenhæng. Det er dette potentiale, Artistic Practice understøtter.

Kunstnerne udvælges af en jury, og det er således ikke muligt at søge om optagelse i programmet.

Artistic Practice afvikles i samarbejde med projektleder og redaktør Karina Lykkesborg.

Artistic Practice er initieret af Bikubenfonden og har fra 2019 og frem til foråret 2022 været gennemført af fonden selv, der stadig afholder et lignende program for scenekunstnere. Du kan se alle tidligere Artistic Practice-videoer her.

AHCs Artistic Practice-program er støttet af Bikubenfonden.

AHC : gives time, space and voices to artistic experimentation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12