Menu

Connectedness – kinship(s) and circularity

Fra efteråret 2020 udfolder Art Hub programsporet Connectedness – kinship(s) and circularity, der gennem morgensamtaler, værksteder og internationale panelsamtaler sætter kunstnerisk forskning på dagsordenen.

Foto: Ramiro Sonzini

Programmet indeholder følgende eventformater:

MORNING SESSION

Morning Session er en serie af kuraterede samtaler, der finder sted ved arbejdsdagens tidlige begyndelse over en kop kaffe. Én gang om måneden inviterer Art Hub en toneangivende billedkunstner til – med udgangspunkt i en af programmets fem overordnede tematikker – at fortælle om sin praksis og åbne op for en bred dialog om kunstnerisk forskning og videndannelse.

VÆRKSTED

I Art Hubs Workshops inviteres en billedkunstner eller en kunstnergruppe til at udvikle og afvikle en offentlig workshop, der giver deltagere mulighed for at stifte et levet og kropsligt bekendtskab med kunstnerens metodik og arbejdsproces. Alt sammen for at udforske og på fænomenologisk vis tydeliggøre, hvor mangfoldigt og forskelligt samtidskunstnere arbejder i dag. En Workshop kan enten finde sted i Art Hubs lokaler, i kunstnerens atelier, i byen, i skoven, ved stranden eller et helt sjette sted.

GATHERING

Gatherings er en serie af modererede samtaler, idé-udvekslinger og eksperimenter mellem 8-12 kunstnere og fagpersoner fra både Danmark og udlandet. Alle har det til fælles, at de fra vidt forskellige vinkler og med forskellige metoder arbejder med og undersøger én af de fem ovennævnte tematikker. Hver eller hver anden måned inviterer Art Hub offentligheden til at lytte til og på anden vis engagere sig i ‘samlingen’, som vil byde på minioplæg, debatter, tests og meget mere i et møde fuld af nærvær, engagement, gode tanker om både nye veje og vildveje. Alt sammen styret og modelleret af dygtige moderatorer.

PARTNERSHIP

Kunstnere indgår ofte samarbejder på tværs af faggrænser og kompetencer. Disse tværdisciplinære udvekslinger ønsker Art Hub med sit Art & Research-program at understøtte og facilitere ved aktivt at opbygge netværk og professionelle partnerskaber med andre institutioner, virksomheder og aktører på tværs af fagdiscipliner og landegrænser.

Med udgangspunkt i fem forskellige tematikker undersøges, diskuteres og udfoldes ’forbundethed’ og de mange komplekse spørgsmål, der knytter sig dertil: kredsløb, ressourcer, mangeartet omsorg, territorialitet og den lille hinde, der omslutter kloden, og som alle levende organismer uløseligt er spundet ind i. Fordi vi mener, der ligger en besværlighed og kompleksitet i spørgsmålet om menneskets forbundethed, som den kunstneriske forskning kan bidrage med særlig viden om.

Du kan læse mere om de fem tematikker her.

Connectedness– kinship(s) and circularity er kurateret af Marianne Krogh, kunstnerisk rådgiver i Art Hub, og Emmy Laura Perez Fjalland, kulturgeograf.

Programmet er generøst støttet af Novo Nordisk Fonden.

AHC : gives time, space and voices to artistic experimentation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12