Menu

Støtte : bevillinger : nye samarbejder

I løbet af det seneste halve år har Art Hub Copenhagen søgt og fået støtte fra en række forskellige fonde samt indgået i nye samarbejder.

Nye støttebevillinger og samarbejder

Det er med stor glæde, at Art Hub har modtaget en 3-årig driftsbevilling i perioden 2022-24 fra Bikubenfonden. Bevillingen gør det blandt andet muligt at fortsætte med de mange etablerede programmer som for eksempel Free Lunch, Testing Ground, BARx, residencies m.m. I 2022 overtager Art Hub desuden Bikubenfondens Atelierprogram og Artistic Practice på billedkunstområdet.

Art Hub Residency, der løbende tilbyder kunstnere et individuelt udviklingforløb i Art Hubs lokaler på Halmtorvet, har modtaget støtte fra Talent Norge og Nordisk Kulturfond også i perioden 2022-2024. Derudover har Art Hub modtaget støtte fra Statens Kunstfond til et samarbejdsprojekt med Kunsten som Forum, hvor vi gennem en række workshops, et seminar og en publikation vil belyse forskellige vinkler og dybder i diskussioner om ”identitetspolitik” og dekolonisering. Allerede i maj, bliver der taget hul på projektet med en talk af kunstneren Dierk Schmith.

Statens Kunstfond har ligeledes støttet et samarbejde mellem Art Hub og Copenhagen Architecture Festival (CAFx), som fra 2022 deler lokaler på Halmtorvet 27. Vi påbegynder samarbejdet med en række samtaler og arrangementer med fokus på krydsfeltet mellem kunst og arkitektur, hvor vi blandt andet vil komme omkring emner som statens rolle i samarbejdet mellem kunst og arkitektur og bæredygtig kunst og arkitektur. Samarbejdet er ligeledes støttet af Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

Sidst men ikke mindst har Art Hub indledt et større EU-projekt i samarbejde med Kunsthal Trondheim; Norge, State of Concept; Grækenland og Tropical Papers; Frankrig med projekttitlen Attention, Algorithms and Social Justice. Projektet igangsættes i sommeren 2022 og er et to-årigt forskningsprojekt med fokus på den rolle algoritmer spiller i forhold til blinde vinkler og forudindtagethed i den digitale verden, og hvordan det påvirker og former raceretfærdighed. Projektet udmunder i blandt andet en udstilling og et seminar.

På Art Hub ser vi frem til at indgå i de mange nye samarbejder og glæder os til at se projekterne tage form og tage imod de nye residenter, der starter hen over sommeren og efteråret og i det hele taget fortsætte arbejdet med og for kunsten på baggrund af den støtte, vi har modtaget.

AHC : gives time, space and voices to artistic experimentation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12