Menu

Artistic Practice med Jessie Kleemann: ”Vi skal være der for hinanden”

Billedkunstner Jessie Kleemanns værker kredser aldrig ikke om Grønland og den arktiske historie. Danmarks århundrede lange kolonisering har haft stor indflydelse på grønlandsk kultur, sprog og fortælling, den personlige såvel som den fælles, men har også potentiale til at handle om en mere universel erfaring som oprindeligt folk. I et nyt filmportræt udfolder Kleemann sine tanker og sit kropslige og klimapolitiske kunstvirke.

Jessie Kleemann. Foto: Luna Stage.

Jessie Kleemann er en af Grønlands fremmeste billedkunstnere og den første fra landet til at skabe videoværker. Hun begyndte at lave kunst i 1980’erne, eksperimenterende og søgende, først i Grønland senere i Sápmi, Sameland i Nordnorge, og nu i Danmark, hvor hun har etableret og markeret sig stærkt særligt sin performance- og videokunst, hvori hun sætter grønlandske traditioner, sprog og mysterier i spil i en nutidig ramme.

Men selvom Kleemann ofte anvender symboler eller andre kulturelle referencer fra den arktiske kulturkreds, så er der også altid en markant kropslighed og humor til stede i hendes værker, som kan aflæses og sanses universelt af alle uanset tilhørsforhold og historisk indsigt.

Forrige år blev Jessie Kleemann udvalgt af kunstinstitutionen Art Hub Copenhagen (AHC) til at deltage i programmet Artistic Practice, som med et interview og filmportræt formidler kunstnerens praksis til offentligheden med henblik på at udbrede kendskabet til et internationalt fagpublikum.

Det er denne film, som nu offentliggøres og giver en introduktion til Kleemanns kunst og til de tematikker, som hun gennem årene har arbejdet med; Grønlands erfaring som koloniseret land og den nordlige halvkugles som en geo- og klimapolitisk kampplads.

Den arktiske smerte

De globale klimaforandringer, som viser sig med overvældende tydelighed i Arktis, er et centralt tema i Jessie Kleemanns værker. Hun har netop vist sin første soloudstilling på et større dansk museum, på Statens Museum for Kunst, hvor hun med et nyt videovæk, Tiden løber løber tiden, sætter krop på den følelse af magtesløshed og ængstelse, klimaforandringerne skaber i os. Mellem fire skærme løber hun fra skærm til skærm, forpustet i sneen, i et poetisk og smukt, men også foruroligende billede på klimaets hastige forandring og menneskets forsøg på at indhente det:

”Engang satte naturen rammerne for kulturen, men i dag er det omvendt. Og det går så hurtigt, at vi næsten ikke kan følge med. Klimaforandringerne undslipper vores tid. Vi prøver at begribe, hvad det er, der sker med vores kropslige tilstedeværelse, og hvordan det løber afsted med os,” fortæller Jessie Kleemann.

Med reference til Grønlands årelange oplevelser af kolonisering taler Jessie Kleemann også om en decideret ”arktisk smerte”; om de sår og den sorg, som det arktiske område og dets historie bærer på.

”Der er så mange, der tager ejerskab og kæmper om den arktiske verden, men samtidig er der mennesker, som altid har levet her, mennesker som lever af landet. I Arktis er der en lang historie af sorg.”

I filmen ser man også klip fra den samtale, som Jessie Kleemann havde med Catherine Wood, programchef på Tate Modern, i forbindelse med Artistic Practice-programmet og udstillingen på SMK. Om videoværket Arkhticós Dolorôs – som betyder ”arktisk smerte” – siger Wood:

“Jeg blev blæst bagover. Det har noget at gøre med din iscenesættelse af figur og baggrund: din krop mod landskabet, og hvordan du formår at påkalde denne her helt nære opmærksomhed på oplevelsen af at være i din krop mod dette landskab, som fremmaner de største planetariske spørgsmål om vores tid.”

At huske med kroppen

Kamikker, kajakker, sælspæk og hundeslæder. Jessie Kleemann lader i sin kunst gennemlyse en række kendte kulturelle symboler, men ikke for at fremmane nostalgien om et fortidigt, uspoleret Grønland. Snarere anvender og udfordrer hun dem i en performativ og skulpturel, kropsliggjort situation for at tage dem på sig og forny dem for sig selv og for sit publikum.

Og særligt det med at bringe sin egen kulturelle arv og identitet i spil i for publikum, lægger Jessie Kleemann meget på sinde. Hun bruger sin egen krop til at sætte skub i vores erindring og forståelse af vores verden og relationer og videregiver – måske særligt til den yngre generation – et erfarent kropsligt sprog om Grønland, som de kan reflektere og anvende:

“Vi skal videre, og vi skal gøre det for vores efterkommere, for de skal jo lære det af os. Vi skal give dem håb, tage ansvar og lade dem vide, at der sker noget i verden. Og vi skal danne en kæde på tværs af alle mulige sprog, der siger, at vi skal være der for hinanden”.

Artistic Practice-filmen er skabt af fotograf Christian Brems, som har fulgt Jessie Kleemann det forgangne år i Grønland, under tilblivelsen af soloudstillingerne på henholdsvis SMK og Kunsthal Rønnebæksholm i efteråret 2023 og på Folkemødet på Bornholm, ligesom filmen indeholder visninger af Kleemanns tidligere værker.

Du kan se filmen her.

MERE OM JESSIE KLEEMANN
Jessie Kleemann (f. 1959) har gennem tre årtier været en markant figur på samtidskunstens scene med sin originale og ekspressive tilgang til videokunst, eksperimentalteater, feminisme, krop og performancekunst.

Det meste af sit liv har hun rejst frem og tilbage mellem Grønland (Kalaallit Nunaat), hvor hun er født, og Danmark, hvor hun bor og arbejder i dag. Baseret på de komplekse relationer og udvekslinger mellem kulturer afsøger hun i sin praksis, hvordan den grønlandske identitet og tradition, kroppen, landet og sproget, forandrer sig over tid. Hun er inspireret af kunstner og medstifter af Wolf in the Winter, Brian Catling, og den amerikanske billedkunstner performance- og videopioner Joan Jonas.

Jessie Kleemann arbejder desuden med maleri, grafik og poesi, og i 2022 blev hun indstillet til Nordisk Råds litteraturpris for digtsamlingen Arkhticós Dolorôs (2021).

I 2022-23 blev hun udpeget til AHC’s formidlingsprogram Artistic Practice, som blandt andet indeholder en live-begivenhed, hvor kunstneren møder en international kapacitet efter eget ønske – i dette tilfælde mødte Jessie Kleemann programchef Catherine Wood fra Tate Modern, som de sidste 20 år har arbejdet med kuratering af performance og anden live-kunst.

I december 2023 er Jessie Kleemann desuden inviteret til COP28 i Dubai, hvor hun både skal vise videoværket Arkhticós Dolorôs og deltage i en talk.

Læs mere her.

MERE OM ARTISTIC PRACTICE
Artistic Practice er et formidlingsprogram for professionelle, etablerede billedkunstnere i Danmark, som har markeret sig banebrydende og nyskabende, og som overvejende har haft udstillingspraksis i Danmark, men vurderes til at have potentiale til at nå ud i en international sammenhæng.

Programmet er bygget op om et videoportræt og et interview med en international kurator, der stiller skarpt på den enkelte kunstners praksis med det formål at formidle denne, og herudover tilbydes der støtte og sparring til at opbygge et internationalt netværk.

Kunstnerne udvælges af en jury, og det er således ikke muligt at søge om optagelse i programmet. Artistic Practice afvikles i samarbejde med redaktør og projektleder Karina Lykkesborg.
Programmet er initieret af Bikubenfonden og var drevet af fonden selv fra 2019 til 2022. Artistic Practice er fortsat støttet af Bikubenfonden.

Du finder alle de tidligere film her.

Læs mere om programmet og de aktuelle billedkunstnere i Artistic Practice her.

AHC : gives time, space and voices to artistic experimentation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12