Menu

Nyhedsbrev #5

  • Navn: 

    Alexis Mark

  • Dato: 

  • Format: 

    PDF

Download PDF

INTRODUKTION

Kære læser. Art Hub her og nu er en kunstinstitution stadig i sin vorden, men med ambitioner om at blive en international hub for kunstnerisk produktion, research og videndeling. Så hvordan kan en hjemmeside og visuel identitet understøtte den proces? Spejle ambitionerne? Formidle og tilgængeliggøre den akkumulerede viden, som bliver skabt i møder i de virtuelle rum – og i virkeligheden? Anspore til nye samtaler på tværs af fagligheder? Og udvide de kunstneriske arbejdsprocesser, så de får både med- og modspil i de diskursive rum. Og ikke mindst invitere offentligheden ind i maskinrummet til inspiration, refleksion og åben dialog.

Det var dér, vi startede med det grafiske designstudie Alexis Mark for godt et halvt år siden. Et designfællesskab bestående af Marie Grønkær, Kristoffer Li og Martin Bek. Nu præsenterer vi sammen med Alexis Mark dét, der skal blive til Art Hubs ekstensive og dynamiske arkiv og medieplatform. Hvor fag- og lægfolk kan blive klogere på Art Hubs intention og dykke ned i tekster, video og meget mere. Alt sammen stadig under opbygning, men fundamentet er der nu, og vi er pænt stolte af resultatet. Nedenfor finder du et brev fra Alexis Mark, der beskriver deres grafiske og idemæssige overvejelser i opbygningen af hjemmesiden. Rigtig god læselyst!

AHC : gives time, space and voices to artistic experimentation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12