Menu

Guilt and Debts

Guilt and Debts er en ramme for diskussioner om identitetspolitik og dekolonisering.

“The Royal Complex / Fate or the Benin Plaques“, Detail of „On the Revision of a Glass Showcase from the Permanent Exhibition ‚Art from Africa‘ in the Ethnological Museum in Dahlem, Berlin (05/31/2013)“, 2013/2014.copyright: VG Bild-Kunst, Bonn 2022, courtesy: the artist, Photo: Dierk Schmidt.

Forståelsen af magtforhold som kønnede, racialiserede og/eller seksualiserede skaber stor uenighed i den offentlige debat og fører ofte til polarisering eller ligefrem ’kulturkrig’. Disse spørgsmål og måden, de håndteres på, har konsekvenser for, hvordan institutioner, medier, og offentligheder agerer, og for hvad det vil sige at blive repræsenteret som menneske.

Guilt and Debts – Skyld og Gæld – betyder i denne sammenhæng, at der findes et efterspil af en historisk uret: en uret som ikke kan gøres god igen, men som må anerkendes for at give plads til andre kroppe, for at kunne se og føle den anden, og for at finde mulighed for at forandre os sammen med andre. Der er diskussioner, som vi skylder at tage om kunst og aktivisme, sprog og fællesskaber, og hvordan vi kan forestille os det historiske rum på ny.

I programmet Guilt and Debts tages der udgangspunkt i Combahee River Collectives definition af begrebet ’identitetspolitik’ fra 1977 som en aktivistisk strategi, der med henblik på at bygge koalitioner krydser socialisme og feminisme med kampen for farvede og queer-personers rettigheder. Hvad angår dekolonisering, foreslår semiotikeren Walter Mignolo at forstå det som en ’geo- og kropspolitik’, der kan skabe andre former for viden gennem racebevidste, kropslige, og kontekstuelle væremåder.

Guilt and Debts vil tage form af talks, workshops, researchforløb og seminarer, hvor en række forskellige stemmer og synspunkter vil blive undersøgt.

~

Titlen på programmet er lånt fra kunstneren Dierk Schmidts udstilling på Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía i Madrid Culpa y deudas i 2018. Schmidt havde på sin side lånt den fra førsteoversættelsen af Dostojevskijs roman Forbrydelse og straf (1866), som på tysk var Schuld und Sühne.

Art Hub : is an international art institution aimed at supporting the young contemporary art scene

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12