Menu

Seks kunstnere udvalgt til Residency To-Go 2023

Fra 1. oktober 2023 byder AHC Jonas Kjeldgaard Sørensen, Yujin Jung, Banaan Al-Nasser, Jean Marc Routhier, Mette Rasmussen og Rasmus Søndergaard Johannsen velkommen til Residency To-Go.

Fra venstre øverst: Banaan Al-Nasser: Bab Al-Hara (The Neighborhood’s Gate), 2018, udsnit. Jean Marc Routhier: abolish it, 2019, udsnit. Rasmus Søndergaard Johannsen: Patterns, 2021, udsnit. Foto: Mathias Völzke. Mette Ramussen: Skovnisse vejrer Kvindekød, 2021, udsnit. Foto: David Stjernholm. Jonas Kjeldgaard Sørensen: BLØD, 2021. Foto: Ard Jongsma. Yujin Jung: Intervals #2: The rhyme of memory and time, 2022. Foto: Mads Holm

AHC’s Residency To-Go er et residency, som finder sted i kunstnerens eget atelier, og som er tilrettelagt, så det er muligt at deltage, uanset hvor i landet man bor. Det betyder, at programmet kun er for billedkunstnere, der allerede har eget atelier, men ønsker sparring og hjælp til at løfte og udvikle deres praksis som kunstner.

Fra 1. oktober 2023 byder AHC seks nye kunstnere velkommen. Kunstnerne er:

Jonas Kjeldgaard Sørensen, Yujin Jung, Banaan Al-Nasser, Jean Marc Routhier, Mette Rasmussen og Rasmus Søndergaard Johannsen.

De seks er alle baseret forskellige steder i Danmark og vil indgå i et fem måneders program, hvoraf en væsentlig del består af netværksdannelse, sparringsforløb med kuratorer og mentorer, baseret i Denmark og Skåne, samt sparring med AHC’s kunstfaglige direktør og et rådgivningsforløb med en kunstkonsulent.

Kunstnerne er valgt på baggrund af et open call af en jury, bestående af billedkunstner og kurator Anna Margrethe Pedersen, museumsinspektør på Horsens Kunstmuseum Julie Horne Møller og kurator hos AHC Marie Braad Larsen.

Læs deres juryudtalelser nedenfor:

”Det har været utroligt spændende at vurdere de mange kvalificerede ansøgninger til Art Hub Copenhagens residencyprogram To-Go 2023-2024. Det var en stor øjenåbner at erfare, hvor stort kunstnerisk potentiale der ligger lige foran os derude, både i København, men også landsdækkende, hvor vi ser spændende kunstneriske praksisser og processer overalt i det ganske land.

Den udvalgte gruppe af kunstnere er først og fremmest valgt på baggrund af den enkeltes kunstneriske potentiale og projekt, men derudover var vi heller ikke i tvivl om den samlede gruppes udviklingspotentiale, og hvor meget gruppen kan give hinanden i form af sparring og udveksling af arbejdsprocesser.

Jonas Kjeldgaard Sørensen er valgt til residenciet på baggrund af sin tilgang til det performative felt. Kjeldgaard Sørensens tænkning er både spændende og relevant i samtidens kunstneriske landskab. I et mellemrum mellem virkelighed og fantasi formår han at få beskueren til at stoppe op og dvæle ved hans værk, der forskyder det velkendte og samtidig inviterer beskueren med indenfor. Vi glæder os til at følge Kjeldgaard Sørensens udvikling og arbejde igennem residency-perioden.

Rasmus Søndergaard Johannsen arbejder på tværs af medier som skulptur og installation. Med udgangspunkt i materialernes muligheder er han optaget af transformation og den historiske kontekst. Rasmus Søndergaard Johannsen er uddannet fra Städelschule i Frankfurt am Main og er efter en årrække i Tyskland vendt hjem til hjemegnen i Thy for nyligt, hvor han ud over at fokusere på egen kunstpraksis også har startet og driver udstillingsstedet Kunsthal Thy. En kunsthal med lokalt, nationalt og internationalt perspektiv, der afspiller Søndergaard Johannsens baggrund og interessefelt – et arbejde med et kuratorisk blik og internationalt netværk, som, juryen er sikker på, kan bidrage positivt til gruppens dynamik.

Banaan Al-Nasser arbejder med nogle af de helt store spørgsmål om kultur, identitet og sociale lag på en reflekteret, poetisk og særegen måde. Hverdagsobjekter transformeres og får en ny ladet symbolsk værdi, der tager afsæt i mere end et verdenssyn og er med til at give hendes kunstneriske projekt både dybde og globalt udsyn. Al-Nasser er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi, men er som mange andre kunstnere flyttet ud af hovedstaden for at få tid og plads til sin kunstneriske praksis. Juryen mener, at Al-Nasser har meget at give til gruppen i form af hendes metodik og antropologiske blik, der åbner op for komplekse emnefelter af politisk og aktivistisk karakter.

Mette Rasmussens praksis udspringer af tegning, tryk og skulptur som en æstetisk og håndværksmæssig formåen, der fletter fortid og nutid sammen. Her formår hun med en særlig interesse for nordisk mytologi og folkekunst at skabe værker, der er både romantiske og sorgfulde på en og samme tid. Rasmussens udtryk er meget unikt og fyldt af skaberglæde. Juryen er helt enige om, at Rasmussen bliver et kærkomment og værdifuldt medlem af kunstnergruppen.

Jean Marc Routhier er udvalgt til residenciet på baggrund af sin tilgang til forskellige medier, hvor han hele tiden rykker grænserne i egen kunstneriske praksis og ikke er bange for at dykke ned i komplekse spørgsmål om kulturel tilegnelse og autenticitet i vores moderne verden. Routhier arbejder i et spændende felt mellem politik, kultur og kunst. Senest har han arbejdet med, hvordan autentiske symboler og markører genbruges i nutidige sammenhænge, hvor de ofte bliver løsrevet fra deres oprindelige betydning.

Yujin Jungs praksis er centreret omkring det matriarkalske samfund og deres usynlige arbejde, sproglige viden og historie. Hun arbejder i et krydsfelt mellem antropologi, biovidenskab, politik og kunst igennem primært visuelle medier som video, lydarkiver og audiovisuelle installationer. Jungs æstetik og kunstneriske metode er højtudviklet på trods af hendes unge år, og juryen mener derfor, at Jung vil være en vigtig stemme i gruppen.

Residency To-Go har tidligere under titlen Atelierprogram TO GO været udbudt og administreret af Bikubenfonden, men er nu overtaget af Art Hub Copenhagen.

Læs mere om Residency To-Go her.

AHC : gives time, space and voices to artistic experimentation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12