Menu

Tre kunstnere udvalgt til Art Hub Residency forår 2023

Fra februar til juni 2023 rykker Filip Vest, Maja Malou Lyse og Javier Tapia ind i Art Hub Copenhagens tre atelierer på Halmtorvet i København som en del af Art Hub Residency programmet.

De tre kunstnere er udvalgt på baggrund af et open call af en jury bestående af Anna Johansson, kunsthistoriker og kurator ved Malmö Kunstmuseum, Carl Martin Faurby, programkurator ved Kunsthal Trondheim og Jacob Fabricius, kunstfaglig direktør hos Art Hub Copenhagen.

Filip Vest, Maja Malou Lyse og Javier Tapia starter deres residencies i februar 2023 og vil de efterfølgende 5 måneder indgå i et program med fokus på netværksdannelse, fordybelse og produktion, hvor der blandt andet vil være møder med udvalgte kuratorer/mentorer og et besøgsprogram til udvalgte kunstinstitutioner i Danmark. Der foreligger ikke et produktionskrav i residenciet, men som en del af programmet vil de tre residenter på hver deres måde formidle dele af deres praksis i et offentligt format.

De tre nye residenter er blevet udvalgt blandt mere end 500 danske og internationale ansøgninger, hvilket er et rekordstort antal kunstnere, der har vist interesse for programmet.

De tre kunstnere repræsenterer hver deres felt og befinder sig på forskellige stadier af deres karriere og i deres praksis. Filip Vest og Maja Malou Lyse har begge haft afgang fra henholdsvis Malmö Art Academy i 2021 og Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2022, men har på hver deres måde allerede bred udstillingserfaring bag sig. Javier Tapia har gennem en årrække opbygget en solid praksis, men er stadig på et sted i sin karriere, hvor residenciets fokusområder vurderes at kunne gøre en forskel i udviklingen af hans praksis. Samtidig vurderer juryen, at de tre kunstnere samlet kan have stor gavn af hinandens forskellige erfaringer.

JURYENS UDTALELSER:

Filip Vests ansøgning vakte både nysgerrighed og begejstring hos juryen. Vest er nyuddannet, men har allerede udviklet en stærk signatur i sit sprog og sin praksis. Vest arbejder med aktuelle tematikker som queerkærlighed, ensomhed og begær og bevæger sig komfortabelt mellem performance, installation, video og tekstarbejder. Med enkle virkemidler lykkes det ham at fange menneskelig sårbarhed i sine poetiske værker. Juryen ser et stort potentiale for udvikling i Vests praksis gennem residenciet, der kan give ham mulighed for at teste og udvikle sine ideer og værker i skellet mellem billedkunst, dans og teater.

Maja Malou Lyse er nyuddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, men er allerede kendt i den bredere offentlighed både gennem sine udstillinger, tv-serien “Sex med Maja” vist på DR og sin instagram-profil med mere end 45.000 følgere. Lyse udforsker tematikker, der særligt resonerer hos yngre mennesker i deres søgen efter og opbyggelse af identitet. Hun placerer sin praksis i samfundsdebatten ikke kun gennem tematikker som seksualitet, repræsentation og frihed, men også gennem brugen af medier, der rækker ud over de traditionelle udstillingsrum. Lyse udforsker en overfladisk verden og viser gennem sit virke, hvor rodfæstet netop det overfladiske er i både kunsten og i identitetsskabelsen. Juryen vurderer, at residenciet hos Art Hub Copenhagen kan give Lyse mulighed for at udvikle sin praksis yderligere gennem research og fordybelse.

Javier Tapia fangede juryens opmærksomhed med en overbevisende ansøgning, der understregede en stærk praksis, der gennem en årrække har lagt særligt vægt på sociale interaktioner, dekolonisering og de menneskelige og sociale konsekvenser af århundreders undertrykkelse. Tapias kunstnerskab er allerede omfattende, men juryen vurderer, at særligt fællesskabet og netværksopbyggelsen i Art Hub Residency kan gøre en forskel for den videre udvikling af hans praksis og kunstneriske karriere, der qua sit mangeårige arbejde med aktuelle emner fortjener opmærksomhed hos et bredt publikum.

1 / 6

Maja Malou Lyse, still fra Antibodies, 2022.

2 / 6

Maja Malou Lyse, still fra Antibodies, 2022.

3 / 6

Javier Tapia, still fra filmen Travelling Dust, 2014. Foto: Ruben Diaz.

4 / 6

Javier Tapia, Entropic Machine, 2021. Foto: Malle Madsen

5 / 6

Filip Vest, The Wide Mouthed Frog, performance, Nikolaj Kunsthal, 2022. Foto: Christian Brems.

6 / 6

Filip Vest, installationsbillede fra udstillingen Foot Fault, Gallery KHM2, Malmö, 2021. Foto: Youngjae Lih.

OM ART HUB RESIDENCY

Residenciet blev afviklet første gang i 2019 og er et ud af Art Hub Copenhagens i alt tre forskellige residency programmer.

Du kan læse mere om de to andre residencies her.

Med fokus på netværk, fordybelse og produktion består Art Hub Residency grundlæggende af et atelier, et månedligt honorar, et produktionsbudget og et sparrings- og udviklingsprogram med udgangspunkt i den enkelte kunstners behov.

På Art Hub Copenhagen arbejder vi aktivt på at skabe og udvide kunstnernes netværk både nationalt og internationalt.

Udover fokus på netværksdannelse giver Art Hub Residency også tid til fordybelse og/eller produktion. Der foreligger ikke et krav om værkproduktion under opholdet, så tiden kan tilrettelægges, så den passer ind i den enkeltes proces. Det kan være research og undersøgelser, test af ideer eller egentlig produktion. Det er en mulighed efter aftale at få et kortere ophold på Statens Værksteder for Kunst.

I programmet indgår et krav om, at residenterne i løbet af opholdet skal formidle deres praksis, research, værk eller projekter for offentligheden. Præsentationen kan tage mange former: en talk, en podcast, en video, en tekst, en visning, en performance eller noget helt andet. Præsentationerne formes og tilrettelægges sammen med den enkelte kunstner og vil blive annonceret som en del af Art Hub Copenhagens arrangementsprogram.

Du kan læse mere om residenciet og se alle tidligere residenter her.

Art Hub Residency er støttet af Nordisk Kulturfond, Talent Norge og Statens Værksteder for Kunst.

AHC : gives time, space and voices to artistic experimentation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12