Menu

13 kunstnere/ kunstnergrupper og en kurator udvalgt til tre residencies i sommeren og efteråret 2022

I Art Hubs arbejde for at give tid, rum og sprog til eksperimenter med samtidskunsten er residencies et centralt format. I løbet af juli, august og september starter de tre residencies Summerworks, Residency To Go og Art Hub Residency med nye kunstnere – alle valgt af eksterne juryer på baggrund af open calls.

Det er med stor glæde, at Art Hub kan afsløre navnene på i alt 13 kunstnere/kunstnergrupper og en kurator, der i løbet af sommeren og efteråret skal deltage i Art Hubs tre forskellige residency-programmer. De 14 nye residenter er: Viktoria Wendel Skousen, Benjamin Savi, Rebecca Krasnik, Stefan Bakmand, Mai Dengsøe, Maria Nørholm Ramouk, Trine Struwe Hansen, Tore Hallas, Regitze Engelsborg Karlsen, Sóley Ragnarsdóttir, Alexandra Jönsson, (Co)Opulence Collective (xiri tara noir og Sall Lam Toro), Vala T. Foltyn og Margarita del Carmen.

Nedenfor kan du læse mere om de enkelte residencies og de forskellige juryers begrundelser for valget af kunstnerne.

SUMMERWORKS

Summerworks er et månedlangt ophold i New York på Elizabeth Foundation for the Arts (EFA) for fire kunstnere og en kurator. Summerworks har fokus på grafisk arbejde og print, og som en del af residenciet skal kuratoren sammen med de fire kunstnere, og fire udvalgte kunstnere fra EFAs eget program, afholde en udstilling i New York. Residenciet udbydes i partnerskab med EFA og The Bikuben Foundation New York. De fire kunstnere, der skal afsted i år er: Viktoria Wendel Skousen, Benjamin Savi, Rebecca Krasnik og Stefan Bakmand. De får følgeskab af kurator Mai Dengsøe.
De fire kunstnere er udvalgt af en jury bestående af Mats Stjernstedt, direktør for Malmö Kunsthall, og Anne-Mette Schultz, billedkunstner og tidligere Summerworks resident.
~
Juryens begrundelser:

Benjamin Savi er engageret i print som kunstner og underviser, og hans arbejde med temaer som modkultur og DIY giver hans praksis dybde og fokus.

Stefan Bakmand viser i sin ansøgning og praksis en interesse i printmediet og i historisk billedproduktion, blandt andet igennem temaer som alkymi.

Viktoria Wendel Skousen vil portrættere planter i New Yorks botaniske have – et projekt der på fin vis udnytter opholdets muligheder, også for at eksperimentere med nye metoder i EFAs værksted.

Rebecca Krasniks kunstneriske undersøgelse er koblet til teknologier og metoder, som ligger bag den historiske udvikling af print og tekst, med særlig vægt på forholdet mellem billed- og tekstproduktion.
~
Den deltagende kurator er udvalgt af Art Hub med følgende begrundelse:

Mai Dengsøe har udover sin kuratoriske praksis – blandt andet ved Rønnebæksholm og i sit arbejde i udstillingsstedet Bizarro – erfaring med formidling af forskellige kunstpraksisser ud fra et økologisk, intergenerationelt og feministisk fokus.

1 / 5

Yes Hello…, Benjamin Savi. Resident, Summerworks 2022.

2 / 5

Into the Void, fotografisk inkjet print af CGI-render, 2018, Rebecca Krasnik, Resident Summerworks 2022.

3 / 5

Bybliomoebick Mouseion, Stefan Bakmand, Resident Summerworks 2022. Foto: Luna Lund Jensen.

4 / 5

Blackberries, 2021, Viktoria Wendel Skousen, Resident Summerworks 2022. Foto: Malle Madsen.

5 / 5

Summerworks 2022. Mai Dengsøe. Foto: Christian Brems.

RECIDENCY TO GO

Til august byder vi seks kunstnere velkommen i Residency To Go programmet, hvor der i høj grad er fokus på netværksdannelse og et særligt tilrettelagt sparringsforløb. Residency To Go er et residency som foregår i kunstnerens eget atelier, og som er tilrettelagt så det er muligt at deltage uanset hvor i landet man bor.

De seks kunstnere på dette års Residency To Go er: Maria Nørholm Ramouk, Trine Struwe Hansen, Tore Hallas, Regitze Engelsborg Karlsen, Sóley Ragnarsdóttir og Alexandra Jönsson.

Kunstnerne er valgt på baggrund af et open call af en jury bestående af billedkunstner Linda Lamignan, direktør for Unge Kunstneres Samfund (Oslo) Miriam Wistreich og kurator Tawanda Appiah.
~
Juryens begrundelser:

Maria Nørholm Ramouks praksis er en oversættelse – en bevægelse mellem materialer, sprog og stemmer. De ofte kollektivt skabte, tekstilbaserede værker tager sit afsæt i et pluralistisk verdensbillede – og i Ramouks seneste udvikling, i den personlige epistemologi.

Trine Struwe Hansens skulpturer fungerer mindre gennem sprog end gennem affekt og intuition. Hendes skulpturer beboer deres omgivelser og leger med både skala og materiale i forsøget på at skabe sensoriske og nostalgiske overraskelser.

Tore Hallas kombinerer forskellige undersøgelsesområder, der tilsyneladende ikke har noget tilfælles. Det gør han på en både poetisk og følsom måde med en delikat fornemmelse for iagttagelsen og en imponerende teknisk formåen.

Regitze Engelsborg Karlsens skulpturer viser en stor opmærksomhed på skala, struktur og materialitet. Hendes værker undersøger international handel og industriens påvirkning af det miljø, vi lever i.

Sóley Ragnarsdóttirs arbejde med udgangspunkt i maleri og skulptur udgør en fantasifuld kombination af temaer som kunsthåndværk og at skabe sammenhænge mellem forskellige materialer, som manifesterer sig i omsluttende og visuelt indbydende miljøer.

Alexandra Jönssons praksis bevæger mellem feministisk tænkning, kollektiv bevidsthed og teknologi, med særlig opmærksomhed på historiske, geografiske og legemliggjorte steder, i et forsøg på at frigøre gennem omsorg.

1 / 6

Residency To Go 2022. Alexandra Jönsson. Utidig Vækst. 2021. Plantevandring i postindustriel natur. Mølholm, Aalborg, DK. Foto: Rikke Nilsson Ehlers.

2 / 6

Residency To Go 2022. Maria Nørholm Ramouk. Fra performancen vi snakkes ved, Rønnebæksholm, 2020. Foto: Frida Gregersen.

3 / 6

Residency To Go 2022. Regitze Engelsborg Karlsen. Fra et støvfyldt bryst, Museet for Samtidskunst, Musicon, Roskilde Festival 2021. Foto: Søren Malm.

4 / 6

Residency To Go 2022. Trine Struwe. A mouth full (q,b,p), 2021. Riberdyb, Kolding.

5 / 6

Residency To Go 2022. Sóley Ragnarsdóttir. Cherrystone, Formation Gallery. Foto: Rosalina Serup

6 / 6

Residency To Go 2022. Tore Hallas. And going after strange flesh, 2019. Videoinstallation, Afgang 2019, Kunsthal Charlottenborg. Foto: David Stjernholm.

ART HUB RESIDENCY

Fra september flytter tre nye residenter ind i ateliererne i Art Hubs lokaler på Halmtorvet 27. De tre kunstnere vil året ud være en del af Art Hub Residency-programmet. Residenterne er: (Co)Opulence Collective (xiri tara noir og Sall Lam Toro), Vala T. Foltyn og Margarita del Carmen.

Art Hub Residency tilbyder udover et atelier blandt andet mulighed for fordybelse og netværksdannelse. Kunstnerne vil desuden arbejde med formidling af deres praksis i forbindelse med deres residency.

Residenterne er udvalgt på baggrund af et open call af en jury bestående af: Alessio Antoniolli, direktør for Gasworks i London, Kristine Spejlborg, kurator ved Nuuk Kunstmuseum og Scott William Raby, kunstner, forsker og kunstnerisk organisator hos f.eks, Aalborg.
~
Juryens begrundelser:

(Co)opulence Collective (xiri tara noir og Sall Lam Toro)’s praksis drejer sig om temaer og metoder som queering, nydelse og anti-kapitalistiske ideer. I residenciet vil de arbejde på at udvikle en praksis aktiveret af Art Hubs lokalområde, samt fremtidige og fortidige sorte trans og queer sex-arbejderkroppe.

Margarita del Carmen har udviklet en tværfaglig kunstnerisk praksis, hvor hun i et forsøg på at skabe mere retfærdige og inklusive urbane miljøer arbejder med territorier og de mennesker, der bebor dem. Gennem steders politiske historie og strukturer arbejder hun mod at skabe rum for kritisk og kollektiv læring.

Vala T. Foltyn vil i sit residency arbejde med at fremkalde nye stemmer i Norden gennem en undersøgelse af queer blikke og post-sovjetisk kunstpraksis. Denne udvidelse af kulturelle og kunstneriske diskurser foregår igennem ’queer witchcraft’ som metode til at udfolde sociokulturelle forhold skabt af historie, politik og køn.

1 / 3

Vala T. Foltyn, Art Hub Residency 2022. Foto: Dominique Brewing.

2 / 3

(Co)Opulence Collective, Art hub Residency 2022. Venstre: Lutos de Amor: Linear nor Life (2018), Sall Lam Toro. Foto: Gergana Kurkulieva. Højre: Kriminal Kueer, xiri tara noir. Foto: Virgil Heiberg.

3 / 3

Margarita del Carmen, Art Hub Residency 2022. Film-still fra Pyrite, Hands Of Gold, Threshing Mud, 2020.

Summerworks afvikles i samarbejde med The Elisabeth Foundation og The Bikuben Foundation New York.

Residency To Go er støttet af Bikubenfonden.

Art Hub Residency er støttet af Talent Norge, Nordisk Kulturfond og Statens Værksteder for Kunst.

AHC : gives time, space and voices to artistic experimentation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12